Soytarı nedir, Soytarı ne demek

Soytarı; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Söz ve davranışlarıyla halkı güldürüp eğlendiren kimse, maskara
  • Hileci, yaltak kimse, kaşmer.

"Soytarı" ile ilgili cümle

  • "Çirkin bir oyun bu. Soytarıların zaferinden tehlikeli sonuçlar çıkarıyorsunuz." - T. Oflazoğlu

Yerel Türkçe anlamı:

Dere boyunda hayvanların su içeceği ve karşıya geçeceği yer.

Davul, zurna ve benzeri çalgı çalan kimse.

Gösteri Sanat terimi olarak anlamı:

Bir oyunda, revüde ya da sirkte gülünç hareketler, sözler ve becerilerle seyredenleri eğlendiren sanatçı.

Tiyatro'daki terim anlamı:

Bir oyunda, skeçte ya da sirkte gülünç hareketler ve sözlerle çevresindekileri güldüren oyuncu.

İngilizce'de Soytarı ne demek? Soytarı ingilizcesi nedir?:

clown

Soytarı kısaca anlamı, tanımı:

Soytarılık : Soytarı olma durumu, kaşmerlik, maskaralık. Soytarıya yakışır davranış, kaşmerlik, maskaralık.

Davranış : Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket. Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı. Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

Halk : Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu. Yaratma. Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü, ahali. Bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu. Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri. Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk.

 

Güldürü : Güldürme özelliği olan şey. İlkel, yalın güldürme ögelerinden yararlanan, bazen inanırlığın sınırını aşan, güldürmeyi amaç edinen sahne eseri, komedi, fars.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Maskara : Karnaval maskesi. Şerefsiz, onursuz, haysiyetsiz, rezil (kimse). Eğlendirici, sevimli, güldürücü, soytarı, hoş. Rimel.

Hileci : Hile yapan, hile karıştıran, hilebaz, hilekâr, dolmacı.

Yaltak : Dalkavuk.

Kaşmer : Soytarı.

Soytarı balığı : Malaya Yarımadası ve Sumatra orijinli, boyları 4,5 cm olabilen küçük ve güzel bir akvaryum balığı.

Soytarı üçlüsü : Aynı anda oyuna çıkan ve birbirleriyle ilişkili olarak gülünçlükler yapan üç soytarı.

Soytarılar geçidi : Halkı sirke çekmek için soytarıların ön planda olduğu geçit.

Soytarı ile ilgili Cümleler

  • Soytarılık yapmayı bırak!
  • Ali dün geceki partide soytarılık ediyordu.
  • Kime konuşuyorsun sen, soytarı?
  • O büyük bir soytarı.

Diğer dillerde Soytarı anlamı nedir?

İngilizce'de Soytarı ne demek? : n. clown, buffoon, jester, fool, harlequin, merry andrew, zany, Judy

Fransızca'da Soytarı : clown [le], bouffon [le], farceur/euse [le][la], polichinelle [le], bateleur [le]

Almanca'da Soytarı : n. Hanswurst, Harlekin, Spaßmacher

Rusça'da Soytarı : n. шут (M), клоун (M), паяц (M), арлекин (M), скоморох (M), гаер (M), пройдоха (MF)