Specifical türkçesi Specifical nedir

Specifical ile ilgili cümleler

English: The lecturer spoke generally about American literature and specifically about Faulkner.
Turkish: Konferansçı genel olarak Amerikan edebiyatı ve özellikle Faulkner hakkında konuştu.

English: What specifically looks wrong?
Turkish: Özellikle ne yanlış görünüyor?

English: These apartments are designed specifically for young families.
Turkish: Bu daireler genç aileler için özel olarak tasarlanmıştır.

English: Ali specifically asked for you.
Turkish: Ali özel olarak sizi istedi.

English: Instead of giving Alex a nut each time he said something, she'd only give it when he specifically said "nut."
Turkish: O, Alex'e her konuşmasında bir ceviz verme yerine, onu sadece özellikle "ceviz" dediğinde verecekti.

Specifical ingilizcede ne demek, Specifical nerede nasıl kullanılır?

Specifically : Özellikle. Özel olarak. Sınırlı bir şekilde. Belirli bir şekilde. Spesifik olarak. Belirli bir biçimde.

Unspecifically : Spesifik olmayan bir şekilde. Genel olarak. Belirli olmayan bir şekilde. Özel olmayan bir şekilde. Belirsizce.

Specification : Patent almak için yazılan ayrıntılı açıklama. Tanımlama. Belirtme. Belirleme. Şartname. Tayin. Tarifname. Satın alma, satma, yaptırma, kiralama vb. işleri gerçekleştirmek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin düzenlediği ve işi yapan ile yaptıranın üstlendikleri koşulları belirleyen resmi belge. Beyanname. Hukuki tağyir.

 

Specification bias : Belirleme yanı.

Specification language : Belirtim dili.

Conversion specification : Dönüşüm tanımlaması.

Colour stimulus specification : Renk uyartı değeri. Toplamsal renk karışımı için renk uyartısı değerini belirten büyüklük.

Contrary to the specifications : Şartnameye aykırı.

Commercial specifications : Ticari şartname. Alım-satıma konu olan malın ödeme, teslim gibi koşullarını gösteren belge.

Ata specification : Ata tanımlama. Ide standardı disklerinin dayandığı tanımlama.

İngilizce Specifical Türkçe anlamı, Specifical eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Specifical ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Apodictic : Şüphesiz olarak doğru. Zorunlu. Örnekle açıklanmış olması nedeniyle tartışılmaz olan. Bariz gerçek. Mantıklı bir bakış açısından kesin olan. (matematik). Müsellem. Aşikar. Bariz.

Dedicated : İthaf olunmuş. İşine kendini adamış. Ayrılmış. Verilmiş. Atanmış. Adanmış. Tahsisli. Kendini işine adamış.

Determined : Kararlı. Belirtili. Belirlenmiş. Azimli. Kati. Kesin. Muayyen.

Ad hoc : Belirli bir amaç için yapılmış. Bu maksatla. Bilhassa bunun için. Doğaçlama. Ad hoc. Planlanmadan. Buna mahsus. Özel bir amaçlı. Bunun için.

Discrete : Soyut. Farklı. Aralıklı. Damgalar ya da yalnız ayrı değerler alabilen fiziksel büyüklükler gibi ayrı öğeler biçimindeki verilere değgin. Diskrit. Ayrı. Münferit. Öğecikder, ışılcıklar gibi sürekli yapıda olmayan (varlıklar). Bilgisayar, bilişim, fizik alanlarında kullanılır.

 

Explicit function : Kapalı olmayan fonksiyon. Açık işlev. Belirtik işlev.

Clearest : Engelsiz. Net. Saydam. Şeffaf. Ortada. Tüm. Tiz. Kuşkusu olmayan. Aşikar. Parlak.

One of a kind : Onun neslinde tek olan. Eşsiz. Türünün tek örneği. Ona benzeyen başka kimse yok. Eşi benzeri olmayan.

Evident : Açık. Meydanda. Belirgin. Besbelli. Gün gibi açık. Aşikar. Ortada. Vazıh. Apaçık.

Idiocratic : Kişisel özelliğe özgü. Mizaçsal. Yaradılışsal. İdiyosenkratik. İdiyokratik.

Specifical synonyms : givens, esoteric, broadest, esoterical, specialized, circumstantial, apparent, typical, definite, special, custom, concrete, limited, indicated, acquired, limiteds, broad, avowed, specialised, custome, exceptional, explicit, cliquier, particularized, unique, distinctive, broader, idiosyncratic, definitive, featured, especial, airs, peculiar.

Specifical zıt anlamlı kelimeler, Specifical kelime anlamı

Unspecialized : Uzman olmama. Uzmanlaşmamış. (amerikan ingilizcesi) uzmanlaşmamış. Uzmanlığı olmama (unspecialised olarak da yazılır).

Imprecise : Özensiz. Dikkatsiz. Kesin olmayan. Tam isabetli olmayan. Tam doğru olmayan. Titiz olmayan. Gevşek.

Nonspecific : Nonspesifik. Tanımlanmamış. Özel olmayan.

Specifical antonyms : particularity, general, generally.

Specifical ingilizce tanımı, definition of Specifical

Specifical kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Specific.