Spermatit nedir, Spermatit ne demek

Spermatit; Biyoloji, Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür.

Biyoloji'deki anlamı:

Spermatogenez sırasında tesliste ikincil spermatositin ikinci mayozla bölünmesi sonucu teşekkül eden ve spermaya değişecek olan haploit kromozom sayılı hücre.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Spermatogenez sırasında ikincil spermatositlerden ikinci mayoz bölünme sonucu biçimlenen ve değişikliğe uğrayarak spermatozoonlara dönüşecek olan haploit kromozomlu hücre.

Teknik terim anlamı:

Spermatogenez sırasında testiste ikincil spermatositin ikinci mayozda bölünmesi sonucu meydana gelen ve spermaya dönüşecek olan haploid kromozomlu bir hücre, spermatoid.

Spermatit tanımı, anlamı

Sperm : Meni

Sperma : Meni. Bir başı, bir gövdesi, hareket etmeye yarayan kuyruğu olan, yumurtadan çok küçük erkek eşey hücresi.

İkincil spermatosit : Erkek eşey hücrelerinin oluşumu sırasında birinci mayozu geçirmiş ve ikinci mayozu geçirecek olan hücre. Sekonder spermatosit. Testiste birincil spermatositlerden birinci olgunlaşma bölünmesiyle kromozom sayıları yarıya inen çift kromatitli hücreler.

Spermatogenez : [Bakınız: sperma oluşması]. Sperma oluşumu. Testislerde spermatogonyumlardan sırasıyla; spermatogonyum A, spermatogonyum B, birincil spermatosit, ikincil spermatosit ve olgun sperma hücrelerinin oluşma süreci, sperm oluşması.

 

Mayoz bölünme : Mayoz. Canlının cinsiyet hücrelerinde kromozom sayılarının yarıya indirildiği, birinci ve ikinci olgunluk bölünmesi. Olgunlaşma bölünmesi de denilen bu bölünmeyle her tür için belirli sayıdaki kromozom sayıları korunmuş olur. Ard arda gelen iki mitoz bölünmedir.

Spermatozoon : [Bakınız: sperma]. Sperma. Sperm hücresi.

Spermatosit : Erkek eşey organında, eşey hücreleri oluşurken spermatogonyumdan gelişen ve iki mayoz bölünmesi geçirecek olan hücre. Testiste eşey hücreleri oluşumunda spermatogonyumdan gelişen ve iki mayoz bölünmesine hazırlanan hücre. Sperma ana gözesinden meydana gelen bir göze; birinci dereceli spermatositin bölünmesi ile 2 tane ikinci dereceli spermatosit, bunların bölünmesiyle gene ikişer tane spermatid meydana gelir.

Sırasında : Gerekince, yerinde ve zamanında.

Kromozom : Karyokinez bölünme sırasında hücre çekirdeğinin içinde beliren ve kromatinin parçalara ayrılmasıyla oluşan, canlılarda bazı özelliklerin bireyden bireye aktarılmasında görevli olan, DNA içeren, kıvrık çubuk biçimindeki kalıtımsal yapı.

Teşekkül : Belli bir varlık ve biçim kazanma. Örgüt. Kurulma.

Değişik : Değiştirilmiş, muaddel. Alışılmışın dışında bir özelliği bulunan. Çok hastalık geçirerek gelişmemiş çocuk. Farklı. Yedek iç çamaşırı, giyecek.

Bölünme : Bölünmek işi. Hücrelerin, belli bir büyüklüğe ulaştığında eşit bölümlere ayrılıp çoğalması. Yarışta toplu olarak koşarken birbirinden ayrılma.

Haploit : Olgun bir üreme hücresinde bulunan kromozom takımı.

İkincil : Sırada önem bakımından ikinci derecede olan, tali, sekunder.

 

Testis : Er bezi.

Teslis : Üçe çıkarma, üçleme. Katoliklerde, Tanrı, İsa ve Meryem'in aynı kişi olmaları inancı, üçleme.

Sayılı : Herhangi bir sayısı olan. Az görülen, önemli, mahdut. Sayısı belli olan, sayılmış olan.

Meydan : Alan, saha. Fırsat, imkân ya da vakit. Bulunulan yer ve çevresi, ortalık. Mevlevi tekkelerinde ayin yapılmış olan yer. Yarışma, eğlence veya karşılaşma yeri.

Dönüşe : Gelin ve damadın anne ve babası, dünür.

Diğer dillerde Spermatit anlamı nedir?

İngilizce'de Spermatit ne demek ? : spermatid