Sphygmomanometer türkçesi Sphygmomanometer nedir

  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Kan basıncını ölçen alet.
  • Sfigmomanometre.
  • Atardamar kan basıncını ölçmek için kullanılan bir alet.
  • Tansiyon aleti.
  • Tansiyon ölçer.
  • Tansiyon ölçme aleti.
  • Nabız yazar.
  • Kan basıncı ölçme aleti.
  • Nabızyazar.

Sphygmomanometer ile ilgili cümleler

English: The sphygmomanometer is an important diagnostic instrument.
Turkish: Tansiyon ölçme aleti önemli bir tanı aracıdır.

Sphygmomanometer ingilizcede ne demek, Sphygmomanometer nerede nasıl kullanılır?

Sphygmomanometers : Sfigmomanometre. Tansiyon ölçme aleti. Nabız yazar. Nabızyazar. Kan basıncını ölçen alet. Tansiyon ölçer. Tansiyon aleti. Kan basıncı ölçme aleti.

Sphygmomanometry : Sfigmomanometre (tansiyon ölçer) kullanılarak kan basıncının ölçülmesi. Sfigmomanometri.

İngilizce Sphygmomanometer Türkçe anlamı, Sphygmomanometer eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Sphygmomanometer ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abdominal ovariectomy : Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma. Abdominal ovaryektomi.

Abamectin : Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç. Abamektin.

 

Abdominal fat necrosis : Karın yağı nekrozu. Karın içi yağ nekrozu.

A crochordon : Akrokordon. Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom.

Pressure gauge : Basıölçer. Manometre.

Abdominal pain : Karın ağrısı. Abdominal ağrı. Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı.

Abaxial : Eksendışı. Eksenden uzak. Eksen dışı. Aks kemiği dışında. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Abaksiyal. Eksenden uzak, eksen dışı.

A c syndrom : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c sendromu.

Abdominal palpation : Abdominal palpasyon. Karın bölgesinin elle muayenesi. Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon.

Sphygmomanometer synonyms : pressure gage, sphygmomanometers, a clay, abattoir, a c deformity, a amplitude mod, a band, abdomen, a dna, blood pressure monitor, abdominal distention.