Sphygmomanometers türkçesi Sphygmomanometers nedir

  • Sfigmomanometre.
  • Nabız yazar.
  • Tansiyon ölçer.
  • Kan basıncı ölçme aleti.
  • Tansiyon aleti.
  • Kan basıncını ölçen alet.
  • Tansiyon ölçme aleti.
  • Nabızyazar.

Sphygmomanometers ingilizcede ne demek, Sphygmomanometers nerede nasıl kullanılır?

Sphygmomanometer : Tansiyon ölçer. Nabızyazar. Kan basıncı ölçme aleti. Atardamar kan basıncını ölçmek için kullanılan bir alet. Tansiyon ölçme aleti. Sfigmomanometre. Nabız yazar. Tansiyon aleti. Kan basıncını ölçen alet.

Sphygmomanometry : Sfigmomanometri. Sfigmomanometre (tansiyon ölçer) kullanılarak kan basıncının ölçülmesi.

İngilizce Sphygmomanometers Türkçe anlamı, Sphygmomanometers eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Sphygmomanometers ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Pressure gauge : Basıölçer. Manometre.

Sphygmomanometer : Atardamar kan basıncını ölçmek için kullanılan bir alet.

Sphygmomanometers synonyms : pressure gage, blood pressure monitor.