Spor kulübü nedir, Spor kulübü ne demek

Spor kulübü; bir spor terimidir.

  • Özellikle gençlerin değişik spor etkinliklerinde bulunmaları amacıyla ilgili devlet kurumuna kayıt ve tescilini yaptırmış kuruluş

Spor kulübü anlamı, tanımı:

Spor : Bir hücreli hayvanların çok özelleşmiş olan üreme hücresi. Kullanışı rahat, kolay olan. Çiçeksiz bitkilerde üreme organı. Bedeni veya zihni geliştirmek amacıyla kişisel veya toplu olarak gerçekleştirilen, bazı kurallara göre uygulanan hareketlerin tümü.

Genç : Yeni gelişmekte olan, kısa bir geçmişi olan. Zihin bakımından yeterince gelişmemiş, toy. Gençlikteki özelliklerini koruyan, dinç. Bingöl iline bağlı ilçelerden biri. Yaşı ilerlememiş olan, ihtiyar karşıtı. Gelişmesini tamamlamamış olan (bitki, hayvan).

Değişik : Değiştirilmiş, muaddel. Farklı. Çok hastalık geçirerek gelişmemiş çocuk. Alışılmışın dışında bir özelliği bulunan. Yedek iç çamaşırı, giyecek.

Etkinlik : İnsanın çevresiyle arasındaki ilişkileri düzenleyen her türlü eylemi. Bir canlının iç veya dış uyaranların etkisiyle giriştiği çalışma durumu. Bir işletmenin, bir kurumun belli bir alandaki eylemi, faaliyet, aktivite. Etkin olma durumu, müessiriyet. Fiilde bulunanın, etkin olanın niteliği.

Bulunma : Bulunmak işi.

 

Devlet : Talih. Büyüklük, mevki. Mutluluk. Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık. Bu tüzel varlığın yönetim organları.

Kurum : Kendini büyük ve önemli gösterme davranışı, büyüklenme, gösteriş, azamet, tekebbür. Evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi köklü bir yapıyı içeren, genellikle devletle ilişkisi olan yapı veya birlik, müessese. Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is.

Kayıt : Bir yazının, bir hesabın tarih, numara vb.nin veya kopyasının bir yerde yazılı bulunması. Bir yere mal ederek deftere geçirme. Sınırlama, davranışlarını çerçeveleme. Sesi veya görüntüyü manyetik bant üzerine geçirme işlemi. Yiyecek. Araç, eşya. Şart. Önem verme. Resmî belge. Pencere çerçevesi.

Diğer dillerde Spor kulübü anlamı nedir?

Almanca'da Spor kulübü : n. Sportverein