Stabil nedir, Stabil ne demek

Stabil; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

Stabil anlamı, tanımı:

Stabilizasyon : İstikrar.

Stabilizatör : Dengeleyici.

Stabilize : Silindirle sıkıştırılarak düz duruma getirilmiş (yol). İstikrarlı.

Stabilize etmek : Kararlı bir duruma getirmek, sağlamlaştırmak.

Stabilize yol : Kum, çakıl veya mucur ve bağlayıcı olarak kil karışımıyla yapılan, silindirle sıkıştırılan yol.

Dayanıklı : Dayanabilen, sağlam, güçlü, mukavim, zorlu, stabil. Metanetli, metin, mütehammil.

Dengeli : Tutum ve davranışlarında uyum olan (kimse), istikrarlı, kararlı, stabil. Kurallara uygun, sıkıntı yaratmayan. Dengesi olan, muvazeneli, stabil.

Oturmuş : Yerleşik, yerleşmiş, güçlenmiş, stabil.

Kararlı : Kararında direnen, kararını değiştirmeyen. Kesin karar vermiş olan. Dengeli.

Değişmez : Aynen kalan, değişikliğe uğramayan.

Sağlam : Güvenilir. Gerçek, inanılır bir temeli olan. (sa'ğlam) Her hâlde, muhakkak. Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil. Zarar görmemiş, bozulmamış. Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli.

Düz : Yüzeyinde girinti çıkıntı olmayan, müstevi. Yayvan, altı derin olmayan. Çizgisiz, desensiz ve tek renkli. Kıvırcık veya dalgalı olmayan (saç). Engebesiz olan yer, düzlük, ova. Düz rakı. Yalın, sade, süssüz. Kısa ökçeli, ökçesiz (ayakkabı). Kıvrımlı olmayan, doğru, stabil. Yatay durumda olan, eğik ve dik olmayan.

 

Stabil faktör : Faktör VII.

Stabil hücreler : Sabit hücreler.

Stabilize kan : İçine bir şey eklenmiş kan.

Stabilize kan nakli : İçine bir şey eklenen kanın nakledilmesi. Hiç beklenmeden alıcıya verilebidiği gibi belli bir süre bekledikten sonra da verilebilir.

Stabilizör : Stabilizatör. Gıdalarda fiziksel yapının veya rengin koruması amacıyla özellikle emülsifiye ürünlerde kullanılan gıda katkı maddesi.

Diğer dillerde Stabil anlamı nedir?

İngilizce'de Stabil ne demek? : adj. stable, stabile, robust, firm, solid

adv. solidly, firmly, stably, soundly