Statü nedir, Statü ne demek

Statü; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

"Statü" ile ilgili cümleler

 • "Kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri siyasi partilere giremezler." - Anayasa
 • "Köyün evlerinin toprağından yapılmış, canlı, ilkel bir statü düşündüm." - H. E. Adıvar

Statü anlamı, tanımı:

Sosyal statü : Bir sosyal pozisyonunun diğer sosyal pozisyona göre işgal ettiği durum.

Statüko : Süregelen düzenin korunması durumu, sürer durum. Yürürlükte bulunan antlaşmalara göre olması gereken veya süregelen durum, sürer durum.

Statükocu : Değişime direnen. Süregelen durumu korumaya meyilli olan.

Statükoculuk : Statükocu olma durumu.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Kurum : Kendini büyük ve önemli gösterme davranışı, büyüklenme, gösteriş, azamet, tekebbür. Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is. Evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi köklü bir yapıyı içeren, genellikle devletle ilişkisi olan yapı veya birlik, müessese.

Toplum : Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet. Topluluk.

 

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

Kadro : Bir kamu kuruluşunun, bir işletmenin, denetim veya yönlendirme işlerini gerçekleştirenler ve bunların taşıdığı ödev, yetki ve sorumlulukların hepsi. Bisiklet ve motosiklette iskeleti oluşturan metal bölüm. Bir işte görev alan kişi veya kişiler, ekip. Bu kişi ve sorumlulukları sayı, nitelik ve aşamalarıyla gösteren çizelge. Bu çizelgedeki yer.

Bakım : Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek. Bakma işi. Birinin beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi.

Pozisyon : Durum. Konum.

Tüzük : Herhangi bir kurumun veya kuruluşun tutacağı yolu ve uygulayacağı hükümleri sırasıyla gösteren maddelerin hepsi, nizamname, statü.

Heykel : Taş, tunç, bakır, kil, alçı vb. maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek biçimlendirilen eser, yontu, statü.

Statü ile ilgili Cümleler

 • Pahalı bir araba bir statü sembolüdür.
 • Tom'un statüsü nedir?
 • Statünü kaybetsen bu sana koyar mı?
 • Ocak 2011 itibariyle, Jüpiter'in 50 tane adlandırılmış uydusu vardır. 13 tane daha keşfedildi ama resmi statü veya isim verilmemiştir.
 • Statümüz nedir?
 • Bütün doğal diller eşit derecede -fakat farklı şekillerde- karmaşıktır. Malayca dilbilgisi basittir, fakat görünüşte birbirine eşdeğer birçok kelime arasında kişinin tercihi, konuşmacının ve dinleyicinin sosyal statüsünden etkilenir.
 • İnsanları kıyafetiyle aracıyla veya statüsüyle yargılamaya devam edecek miyim?
 • Bazı kreoller resmi bir statü elde ederler, örn.Malezya'daki gibi.
 • Onun şirketteki statüsünü biliyor musun?
 

Diğer dillerde Statü anlamı nedir?

İngilizce'de Statü ne demek? : n. status, position, place, statute, statue

Fransızca'da Statü : statut [le]

Almanca'da Statü : Statut

Rusça'da Statü : n. статус (M), устав (M)