Stenohalin nedir, Stenohalin ne demek

Stenohalin; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir terimdir.

Biyoloji'deki anlamı:

Bazı mercanlar gibi çok az tuzluluk değişmelerine kendini uydurabilme ve ancak belirli tuzluluk derecelerinde yaşayabilme yeteneğinde olan organizmalar.

Zooloji'deki anlamı:

Ancak pek az tuzluluk değişmelerine kendini uydurabilme ve çok kere ancak belirli tuzluluk dereceinde yaşayabilme yeteneğinde olan organizmalar;bazı mercanlar gibi. bk öyrihalin.

Teknik terim anlamı:

Tuzluluk toleransı dar olan.

Stenohalin kısaca anlamı, tanımı

Sten : Çapı 9 milimetre olan, İngiliz yapısı, hafif, kullanışı kolay bir tür makineli tüfek. Bir tonluk bir kütleye bir saniyede 1 metre hız artışı veren kuvvet ölçü birimi

Steno : Söylenen sözleri söylendiği kadar çabuk yazmaya elverişli, kısa ve yalın işaretlerden oluşan yazı yöntemi, stenografi. Bu yazı yöntemini kullanarak herhangi bir metni konuşma hızıyla yazan kimse, stenograf.

Uydurabilme : Uydurabilmek işi.

Yaşayabilme : Yaşayabilmek işi.

Organizma : Canlı bir varlığı oluşturan organların bütünü, uzviyet. Herhangi bir canlı varlık.

Öyrihalin : Çok çeşitli tuzluluk derecesindeki sularda yaşayabilme yeteneğinde olan organizmalar; bazı kabuklu hayvanlar gibi. karşıt stenohalin.

Mercanlar : Örnek hayvanı mercan olan, sölenterlerden bir sınıf.

 

Tolerans : Hoşgörü. Yüksek dozda verilen herhangi bir ilaca karşı vücudun gösterdiği dayanma gücü. Sürekli aynı dozun kullanılması sonucu bir ilacın etkilerinin giderek azalması durumu. İşlenmiş bir parçanın yapım ölçüsünde olabilecek özür payı.

Tuzluluk : Tuzlu olma durumu. Bir litre suda erimiş bulunan tuzların gram olarak belirlenmesi.

Belirli : Açık ve kesin olarak sınırlanmış veya kararlaştırılmış olan, muayyen.

Değişme : Değişmek işi. Değişim.

Derece : Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe. Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi. Başarı gösterme. Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim. Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri. Denli, kadar. Sıcaklıkölçer.

Mercan : Tropik ve ılık denizlerde yaşayan, geniş resifler oluşturan, mercanlar sınıfının örneği olan, kırmızı kalker iskeletli hayvan, mercan balığı (Corallium rubrum). İzmaritgillerden, Atlantik Okyanusu, Akdeniz ve Karadeniz'de bulunan, açık kırmızı renkte, eti beğenilen bir balık, mercan balığı (Pagrus pagrus). Bu maddeden yapılmış. Bu hayvanın iskeletinden elde edilen ve süs eşyaları yapımında kullanılan madde.

Yeten : Herkes. Süresi dolan, günü gelen kimse: Yatan ölmez yeten ölür. Yetişen, ulaşan. Olgun, olgunlaşan. Süresi dolan, günü gelen. Tüm canlılar, herkes.

Tuzlu : Tuzu olan. Yapılışında tuz bulunan, tuzu çok olan. Çok pahalı.

Organ : Vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv. Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş.

 

Değiş : Değme işi. Değişim.

Kendi : İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat. Kişinin özel olarak vurgulandığını anlatan bir söz. "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak "o" ve "onlar" yerine kullanılan bir söz. Yaptığı, giriştiği bir işte başkalarının herhangi bir etkisi bulunmadığını belirten bir söz.

Ancak : "Yalnızca" anlamında, sınırlama bildiren bir söz, bir. "Lakin, ama, fakat, yalnız" sözleri gibi bir düşünceye karşıt ikinci bir düşünceyi anlatan bir söz. "Olsa olsa, en çok, daha çok, güçlükle" anlamlarında, bir şeyin daha çoğunun, ilerisinin olmadığını gösteren bir söz, dar, gücün. En erken.

Kere : Kez, yol, defa, sefer.

Diğer dillerde Stenohalin anlamı nedir?

İngilizce'de Stenohalin ne demek ? : stenohalin