Stoic türkçesi Stoic nedir

 • İtidalini kaybetmeyen.
 • Metin.
 • Başına gelenler karşısında metanet gösteren.
 • Zenon'un okulundan olan.
 • Sabırlı.
 • Acıya katlanabilen.
 • Acıya dayanıklı.
 • Stoacılık.
 • Acılara dayanıklı.
 • Tahammüllü.
 • Çilekeş.
 • Zenon okulundan felsefeci.

Stoic ile ilgili cümleler

English: Ali remained stoic.
Turkish: Ali sabırlı kaldı.

English: Ali is stoic.
Turkish: Ali sabırlı.

English: Tom seems stoic.
Turkish: Sabırlı görünüyor.

Stoic ingilizcede ne demek, Stoic nerede nasıl kullanılır?

Stoic ethics : Kendi aklını evrensel akla tabi kılmak, tek bir canlı organizma olarak kabul edilen evrenin büyük düzeninde yerini almak durumunda olan insan için akla uygun yaşamak, erdemli olmak ve doğaya uygun yaşamak anlamına gelen etik görüş. Stoacı etik.

Stoical : İtidalini kaybetmeyen. Acılara katlanan. Acıya dayanıklı. Başına gelenler karşısında metanet gösteren. Stoacı. Metin. Acı dayanıklı. Stoik. Tahammüllü. Zenon'un okulundan olan.

Stoically : Sabırlı bir şekilde.

Stoicheiometric : Stokiyometrik.

Stoicheiometry : Stokiyometri.

Stoichiometry : Stoikiyometri. Bir bileşikte elementler arasında ya da kimyasal bir olayda reaksiyona girenler ile ürünler arasındaki kantitatif ilişki. Stoikiometri. Kimyasal tepkime denklemlerinde, kimyasal süreçlerdeki her tür öğeciğin salınım ve bileşiklerde tamsayılar oranlarında bulundukları ilkelerini kullanarak, çeşitli özdeklerin niceliklerini hesaplama yöntemi. Stokiometri. Biyoloji, fizik, kimya alanlarında kullanılır. Tamkatlama. Kesinbileşim. Tam oranlı ölçümü. Stokiyometri.

 

Non stoichiometric compounds : Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Tamkatsız bileşikler. Kimyasal bileşimlerinde, değişik tür öğecikleri birbirine tamsayı oranlarda bulunduran bileşikler.

Stoics : Stoacılar. Zenon'un okulundan felsefeci.

Cestoid : Sestoid. Sestodlara benzeyen. Parazit. Kurt. Bağırsak şeridi.

Stoicisms : Stoacılık. Acılara göğüs germe. İtidal. Stoik felsefe. Metanet. İtidalini kaybetmeme. Sabır.

İngilizce Stoic Türkçe anlamı, Stoic eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Stoic ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Firmest : En sağlam. Katı. Kesin. Sıkı. Dayanıklı. Emin. Sabit. Sağlam. Kararlı.

Stoicism : Acılara göğüs germe. Stoik felsefe. Sabır. İtidalini kaybetmeme. Metanet. Metin olma. İtidal.

Resolute : İradeli. Kararlı. Cesur. Yavuz. Azimli. Yürekli. Yiğit. Dirençli. Dayanıklı.

Sufferings : Elem. Istırap. Dert. Izdırap. Cefa. Acı. Güçlük. Kıvranma. Eziyet.

 

Foursquare : Sıkı. Dört köşeli. Dobra dobra. Cesur. Oturaklı. Dört köşe. Kare. Dörtköşe oyunu. Sağlam.

Immovable : Sabit. Kolay etkilenmez. Yerinden oynamaz. Kımıldamaz. Sarsılmaz. Taşınmaz. Kararlı. Hareketsiz. Gayri menkul.

Solider : Mükemmel. Masif. Cisimsel. Metanet. Eksiksiz. Bütün. Türdeş. Tam. Koyu. Yekpare.

Firm : Sert. Pekişmek. Katı. Emin. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Kesin. Sağlamlaşmak. Tecim adı. Şirket. Pekiştirmek.

Grittier : Pütürlü. Çakıllı. Cesur. Kumlu gibi. Dayanıklı. Kumlu.

Stoic synonyms : longsuffering, tolerant, has patience, stoicisms, unemotional, resolutes, uncomplaining, stoical, long suffering, durable, enduring, gritty, firmer, philosopher, suffering, patient, constant, bullet text, forbearing, steady, solidest, grittiest.

Stoic zıt anlamlı kelimeler, Stoic kelime anlamı

Emotional : Hissi. Hassas. Dokunaklı. Coşkusal. İçli. Coşkulara ilişkin olan ya da bireyde coşku uyandırma niteliği taşıyan (şey). olağandan daha çok coşkulanan ya da coşkuların etkisi altında davranan(kişi). Duygulu. Müteessir edici. Duygusal.

Juvenile : Otuz yaşına kadar olan erkeklerin canlandırdığı rol. Gençliğe ait. Jön. Olgunlaşmamış. Juvenil. Gençlere özgü. Temel olarak ergin bireylere benzeyen fakat henüz eşeysel olgunluğa erişmemiş olan genç bireyler. Gençlik. Otuz yaşına kadar olan erkeklerin canlandırabileceği rol. Tiyatro, veterinerlik alanlarında kullanılır.

Stoic antonyms : emotional person.

Stoic ingilizce tanımı, definition of Stoic

Stoic kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Resembling the Stoics or their doctrines. One of a Greek sect which held that men should be free from passion, unmoved by joy or grief, and should submit without complaint to unavoidable necessity, by which all things are governed. Of or pertaining to the Stoics. A disciple of the philosopher Zeno.