Stoic ethics türkçesi Stoic ethics nedir

  • Stoacı etik.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Kendi aklını evrensel akla tabi kılmak, tek bir canlı organizma olarak kabul edilen evrenin büyük düzeninde yerini almak durumunda olan insan için akla uygun yaşamak, erdemli olmak ve doğaya uygun yaşamak anlamına gelen etik görüş.

Stoic ethics ingilizcede ne demek, Stoic ethics nerede nasıl kullanılır?

Stoic : Tahammüllü. Başına gelenler karşısında metanet gösteren. Metin. Acıya katlanabilen. Zenon'un okulundan olan. Stoacılık. Zenon okulundan felsefeci. Acıya dayanıklı. Çilekeş. Sabırlı.

Ethics : Yarar, iyi, kötü vb. ile ilgili sorunları inceleyen, töresel bir davranış yasası geliştiren, neyin uğrunda savaşmaya çabalamaya değer olup, hangi davranışın iyi olduğu, neyin yaşama anlam kazandırdığı gibi soruları kendine konu edinen inceleme dalı. törenin özünü, ortaya çıkışını ve gelişimini, töresel ölçüleri ve bunların tarihsel özelliğini belirleyen yasaları inceleyen kuramsal çalışma, bk. aktöre toplumbilimi. Ahlak kuralları. Aktöre. Törebilim. Eğitim, sosyoloji alanlarında kullanılır. Ahlakbilim. Ahlak bilimi. Töre bilim. Etik. Ahlak ilke ve sorunlarını inceleyen, insan davranışlarını "doğruluk-yanlışlık" ve "iyilik-kötülük" gibi değer yargıları bakımından çözümleyen bilim dalı.

 

Stoical : Acıya dayanıklı. Sabırlı. Zenon'un okulundan olan. Acılara dayanıklı. Acılara katlanan. Acı dayanıklı. Metanet gösteren. Metin. İtidalini kaybetmeyen. Stoik.

Stoically : Sabırlı bir şekilde.

Stoicheiometric : Stokiyometrik.

Stoicheiometry : Stokiyometri.

İngilizce Stoic ethics Türkçe anlamı, Stoic ethics eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Stoic ethics ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abamectin : Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç. Abamektin.

A crochordon : Akrokordon. Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom.

A c syndrom : A-c sendromu. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

Abdominal pain : Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı. Karın ağrısı. Abdominal ağrı.

 

A dna : A dna. Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi.

A band : Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant. A bandı.

Abdominal palpation : Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon. Abdominal palpasyon. Karın bölgesinin elle muayenesi.

A amplitude mod : Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır. A-mod görüntü.

Abdominal fat necrosis : Karın içi yağ nekrozu. Karın yağı nekrozu.

A clay : Beyaz kil. Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin.

Stoic ethics synonyms : abdominal ovariectomy, abdominal distention, abdomen, abaxial, abattoir, a c deformity.