Stoical türkçesi Stoical nedir

 • Sabırlı.
 • Metanet gösteren.
 • Acılara katlanan.
 • Acıya dayanıklı.
 • Tahammüllü.
 • Acı dayanıklı.
 • İtidalini kaybetmeyen.
 • Acılara dayanıklı.
 • Stoacı.
 • Metin.
 • Stoik.
 • Zenon'un okulundan olan.
 • Başına gelenler karşısında metanet gösteren.

Stoical ingilizcede ne demek, Stoical nerede nasıl kullanılır?

Stoically : Sabırlı bir şekilde.

Stoic ethics : Kendi aklını evrensel akla tabi kılmak, tek bir canlı organizma olarak kabul edilen evrenin büyük düzeninde yerini almak durumunda olan insan için akla uygun yaşamak, erdemli olmak ve doğaya uygun yaşamak anlamına gelen etik görüş. Stoacı etik.

Stoic : Acıya dayanıklı. Acılara dayanıklı. İtidalini kaybetmeyen. Metin. Tahammüllü. Zenon okulundan felsefeci. Stoacılık. Acıya katlanabilen. Çilekeş. Zenon'un okulundan olan.

Stoicheiometric : Stokiyometrik.

Stoicheiometry : Stokiyometri.

Non stoichiometric compounds : Kimyasal bileşimlerinde, değişik tür öğecikleri birbirine tamsayı oranlarda bulunduran bileşikler. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Tamkatsız bileşikler.

Cystoid : Kiste benzeyen. Kistöz. Kesemsi. Sistoid. Torbamsı. Kistoid.

Stoicisms : İtidalini kaybetmeme. Acılara göğüs germe. Metanet. Sabır. Stoacılık. İtidal. Stoik felsefe.

Stoicism : Stoacılık. Metin olma. Stoik felsefe. Acılara göğüs germe. Sabır. Metanet. İtidalini kaybetmeme. İtidal.

 

Stoichiometric : Kesinbileşimli. Kimyasal orantılı. Tamoranlı. Tam orantılı. Stokiyometrik.

İngilizce Stoical Türkçe anlamı, Stoical eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Stoical ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Grittiest : Dayanıklı. Cesur. Kumlu. Pütürlü. Çakıllı. Kumlu gibi.

Grittier : Çakıllı. Dayanıklı. Kumlu. Cesur. Kumlu gibi. Pütürlü.

Tolerant : Müsamahalı. Hoşgörülü. İdareci. Tahammül eden. Havsalası geniş. Katlanan. Müsamahakar. Toleranslı. Deryadil.

Resolutes : Yavuz. Dirençli. Azimli. Kuvvetli. İradeli. Kararlı. Yürekli. Yiğit. Cesur.

Solider : Güvenilir. Yekpare. Mükemmel. Katı madde. Sağlam. Tek parça. Kübik. Masif. Üç boyutlu cisim. Sağlam karakterli.

Constant : Sürekli. Sabit, değişmez. Bir denklem, fiziksel yasa vb. bulunup, değeri değişmeyen sayı ya da simge. Değişmez. Sadık. Durgan. Bilgisayar, ekonomi, fizik, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Kararlı. Sabit. Dursayı.

Firmer : Kararlı. Sabit. Sağlam. Sert. Kesin. Dayanıklı. Katı. Sağlamlaştırıcı. Sıkı. Emin.

Resolute : İradeli. Dayanıklı. Cesur. Kuvvetli. Yürekli. Yavuz. Dirençli. Kararlı. Yiğit.

 

Stoical synonyms : bullet text, longsuffering, firm, solidest, forbearing, patient, uncomplaining, immovable, steady, foursquare, unemotional, gritty, long suffering, enduring, firmest, has patience, stoic, durable.

Stoical zıt anlamlı kelimeler, Stoical kelime anlamı

Emotional : Coşkusal. Müteessir edici. Coşkun. Duygulu. Coşkulara ilişkin olan ya da bireyde coşku uyandırma niteliği taşıyan (şey). olağandan daha çok coşkulanan ya da coşkuların etkisi altında davranan(kişi). Hassas. İçli. Duygusal. Heyecanlı. Hissi.