Stoically türkçesi Stoically nedir

  • Sabırlı bir şekilde.

Stoically ingilizcede ne demek, Stoically nerede nasıl kullanılır?

Stoical : Stoacı. Sabırlı. Acı dayanıklı. Metanet gösteren. İtidalini kaybetmeyen. Stoik. Başına gelenler karşısında metanet gösteren. Acılara katlanan. Metin. Tahammüllü.

Stoic ethics : Stoacı etik. Kendi aklını evrensel akla tabi kılmak, tek bir canlı organizma olarak kabul edilen evrenin büyük düzeninde yerini almak durumunda olan insan için akla uygun yaşamak, erdemli olmak ve doğaya uygun yaşamak anlamına gelen etik görüş.

Stoic : Acıya katlanabilen. Sabırlı. İtidalini kaybetmeyen. Metin. Stoacılık. Tahammüllü. Zenon'un okulundan olan. Zenon okulundan felsefeci. Çilekeş. Acılara dayanıklı.

Stoicheiometric : Stokiyometrik.

Stoicheiometry : Stokiyometri.

Stoichiometric compounds : Tam oranlı bileşik. Stoikmetrik bileşik. Kimyasal bileşimlerinde, değişik tür öğecikleri birbirine tamsayı oranlarda bulunduran bileşikler. Tamkatlı bileşikler. Fizik, kimya alanlarında kullanılır.

Stoicisms : Acılara göğüs germe. İtidalini kaybetmeme. Stoacılık. İtidal. Sabır. Metanet. Stoik felsefe.

Stoichiometric : Kimyasal orantılı. Stokiyometrik. Tam orantılı. Kesinbileşimli. Tamoranlı.

Non stoichiometric compounds : Tamkatsız bileşikler. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Kimyasal bileşimlerinde, değişik tür öğecikleri birbirine tamsayı oranlarda bulunduran bileşikler.

 

Stoichiometry : Biyoloji, fizik, kimya alanlarında kullanılır. Kesinbileşim. Stokiometri. Stokiyometri. Tam oranlı ölçümü. Stoikiyometri. Tamkatlama. Bir bileşikte elementler arasında ya da kimyasal bir olayda reaksiyona girenler ile ürünler arasındaki kantitatif ilişki. Kimyasal tepkime denklemlerinde, kimyasal süreçlerdeki her tür öğeciğin salınım ve bileşiklerde tamsayılar oranlarında bulundukları ilkelerini kullanarak, çeşitli özdeklerin niceliklerini hesaplama yöntemi. Stoikiometri.

İngilizce Stoically Türkçe anlamı, Stoically eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Stoically ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Firmly : Kesin olarak. Sıkıca. Düz bir şekilde. Metanetle. Sıkı sıkı. Sımsıkı. Kuvvetle. Kararlı bir şekilde. Dümdüz.