Stoicism türkçesi Stoicism nedir

  • Sabır.
  • Stoik felsefe.
  • İtidalini kaybetmeme.
  • Acılara göğüs germe.
  • İtidal.
  • Metanet.
  • Stoacılık.
  • Metin olma.

Stoicism ingilizcede ne demek, Stoicism nerede nasıl kullanılır?

Stoicisms : İtidal. Metanet. Stoacılık. Stoik felsefe. Acılara göğüs germe. İtidalini kaybetmeme. Sabır.

Stoic ethics : Stoacı etik. Kendi aklını evrensel akla tabi kılmak, tek bir canlı organizma olarak kabul edilen evrenin büyük düzeninde yerini almak durumunda olan insan için akla uygun yaşamak, erdemli olmak ve doğaya uygun yaşamak anlamına gelen etik görüş.

Stoic : İtidalini kaybetmeyen. Acıya katlanabilen. Tahammüllü. Başına gelenler karşısında metanet gösteren. Metin. Zenon okulundan felsefeci. Çilekeş. Acılara dayanıklı. Stoacılık. Sabırlı.

Stoical : Tahammüllü. Acılara katlanan. Başına gelenler karşısında metanet gösteren. Acı dayanıklı. Acılara dayanıklı. Metin. Acıya dayanıklı. Zenon'un okulundan olan. Sabırlı. İtidalini kaybetmeyen.

Stoically : Sabırlı bir şekilde.

Stoicheiometry : Stokiyometri.

Stoicheiometric : Stokiyometrik.

Cestoidea : Sestoidea.

Non stoichiometric compounds : Kimyasal bileşimlerinde, değişik tür öğecikleri birbirine tamsayı oranlarda bulunduran bileşikler. Tamkatsız bileşikler. Fizik, kimya alanlarında kullanılır.

 

Stoichiometry : Stokiyometri. Tamkatlama. Biyoloji, fizik, kimya alanlarında kullanılır. Kesinbileşim. Stoikiyometri. Stoikiometri. Tam oranlı ölçümü. Stokiometri. Kimyasal tepkime denklemlerinde, kimyasal süreçlerdeki her tür öğeciğin salınım ve bileşiklerde tamsayılar oranlarında bulundukları ilkelerini kullanarak, çeşitli özdeklerin niceliklerini hesaplama yöntemi. Bir bileşikte elementler arasında ya da kimyasal bir olayda reaksiyona girenler ile ürünler arasındaki kantitatif ilişki.

İngilizce Stoicism Türkçe anlamı, Stoicism eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Stoicism ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Stolidness : Duygusuzluk.

Patiences : Dayanma. Hasta. Labada. Tahammül. Sebat. Dayanç. Çıdam.

Moderation : Ölçülü olma. İşletme koşullarını daha kolay denetleyebilmek için tepkime hızını azaltma. ışınetkin özdeklerin parçalanmasıyla ortama dağılan nötronların yavaşlatılmaması. Yumuşatma. Tepkileşimlikte ılıncıkların çekirdeklerle çarpışmaları sonucu hızlarını yitirmeleri. Ilımlılık. Yeğinliği azaltma, aşırılığı olağan bir ölçüye indirme. Ölçülülük. Yatıştırma. Azalma. Yavaşlama.

Toleration : İzin verme. Müsamaha. Göz yumma. İzin. Müsaade etme. Tahammül. Dayanma. Hoşgörü. Tolerans.

 

Constancy : Ara kararı. Tutarlılık. Sebat. Sadakat. Karar. Vefa. Bağlılık. İstikrar. Değişmezlik.

Hardihood : Dayanıklılık. Yüreklilik. Cüret. Arsızlık. Cesaret. Atılganlık. Cesurluk. Tahammül. Küstahlık.

Grit : Mide taşları. Kum. Gıcırdamak. Kararlılık. Gıcırdatmak. Grit. Dişli ince çakıl. Kum taşı. Yiğitlik. Dayanıklılık.

Firmness : İstikrar (fiyatlarda). Sertlik. Sıkılık. Pelte. Sağlamlık. Değişmezlik. Donmuşluk (jöle veya çikolata vb'ne özgü). Salabet. Dayanıklılık. İstikrar.

Restraint : Sınırlama. Tutma. Dizginleme. Çekinme. Kendini tutma. Baskı. Kendine hakim olma. Tahdit. Kendini zaptetme. Kaçınmak (cinsel ilişkiden).

Sobrieties : Temkin. Gösterişsizlik. Ağırbaşlılık. Ciddiyet. Ilımlılık. İmsak. Ayıklık. İçkinin etkisi altında olmama. Süssüzlük.

Stoicism synonyms : philosophical doctrine, philosophical theory, unemotionality, earthiness, steadiness, decencies, nervings, stoic, golden, resistance, temperaments, steadfastness, golden mean, emotionlessness, temperament, stolidity, immovability, sobriety, nerving, perseverance, continence, guts, forbearance, forgivingness, moderations, equanimity, agave, patience, backbones, endurance, fortitude, fastness, clear headedness.

Stoicism zıt anlamlı kelimeler, Stoicism kelime anlamı

Emotionality : Duyarlık. Durgunluk. Hassaslık. Duyarlılık. Hislilik. Duygusallık. Hassasiyet.

Stoicism ingilizce tanımı, definition of Stoicism

Stoicism kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The opinions and maxims of the Stoics.