Stoicisms türkçesi Stoicisms nedir

Stoicisms ingilizcede ne demek, Stoicisms nerede nasıl kullanılır?

Stoicism : Metanet. İtidal. Stoacılık. İtidalini kaybetmeme. Stoik felsefe. Sabır. Acılara göğüs germe. Metin olma.

Stoic ethics : Kendi aklını evrensel akla tabi kılmak, tek bir canlı organizma olarak kabul edilen evrenin büyük düzeninde yerini almak durumunda olan insan için akla uygun yaşamak, erdemli olmak ve doğaya uygun yaşamak anlamına gelen etik görüş. Stoacı etik.

Stoic : Sabırlı. Acılara dayanıklı. İtidalini kaybetmeyen. Zenon'un okulundan olan. Çilekeş. Zenon okulundan felsefeci. Acıya katlanabilen. Başına gelenler karşısında metanet gösteren. Tahammüllü. Metin.

Stoical : İtidalini kaybetmeyen. Tahammüllü. Acılara dayanıklı. Zenon'un okulundan olan. Sabırlı. Metanet gösteren. Acı dayanıklı. Metin. Başına gelenler karşısında metanet gösteren. Stoik.

Stoically : Sabırlı bir şekilde.

Stoichiometric : Tam orantılı. Tamoranlı. Kimyasal orantılı. Stokiyometrik. Kesinbileşimli.

Stoichiometry : Stokiyometri. Tamkatlama. Bir bileşikte elementler arasında ya da kimyasal bir olayda reaksiyona girenler ile ürünler arasındaki kantitatif ilişki. Kimyasal tepkime denklemlerinde, kimyasal süreçlerdeki her tür öğeciğin salınım ve bileşiklerde tamsayılar oranlarında bulundukları ilkelerini kullanarak, çeşitli özdeklerin niceliklerini hesaplama yöntemi. Stoikiometri. Kesinbileşim. Biyoloji, fizik, kimya alanlarında kullanılır. Stokiometri. Stoikiyometri. Tam oranlı ölçümü.

 

Stoics : Zenon'un okulundan felsefeci. Stoacılar.

Non stoichiometric compounds : Tamkatsız bileşikler. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Kimyasal bileşimlerinde, değişik tür öğecikleri birbirine tamsayı oranlarda bulunduran bileşikler.

Stoicheiometry : Stokiyometri.

İngilizce Stoicisms Türkçe anlamı, Stoicisms eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Stoicisms ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Fastness : Sebat. Sıkılık. Korunak. Sabitlik derecesi. Dayanıklılık. Uçarılık. Sağlamlık. Çabukluk. Mahfuz yer.

Steadiness : Sebat. Sarsılmazlık. Durukluk. Denge. Kararlılık. Sebatlık. Sabitlik. İstikrar.

Guts : Göt. Cesaret. Öz. Bağırsaklar. Atılganlık. Kararlılık. Bağırsak. İçerik. Kişilik gücü.

Backbones : Maneviyat. Karakter gücü. En önemli destek. Karakter kuvveti. Belkemiği. Temel. Şey. Direk. Omurga.

Nerve : Kuvvet. Damar (yaprak). Çaba. Cesaret vermek. Cesaretlendirmek. Küstahlık. Cüret. Birçok sinir telinin bir araya gelmesi ile oluşan yapı.

Temperament : Yaradılış. Hayvanların çevre etkilerine karşı göstermiş oldukları davranış şekli, ahlak, huy, temperament. Akort. Beden ve ruh yapılışından gelen anıklıkların tümü. kişiliğin duygusal ve heyecansal yönleri. duygusal görevlerin ya da beden yapısına ilişkin belirleyicilerin sürekli niteliği, bk. huy. Doğa. İçgüdü durumuna dönüşen alışkı, bk. yaradılış. Temperament. Mizaç. Huy.

 

Golden : Altından. Altın renginde. Altın gibi. Altın. Altın rengi. Üstün. Altın sarısı. Parlak sarı. Türünün en iyisi.

Composure : Sakinlik. Ilımlılık. Rahat. Soğukkanlılık. Kontrol. Huzur. Kendine hakimiyet. Dinginlik. İrade gücü.

Fortitude : Yüreklilik. Tahammül. Salabet. Sebat. Cesaret. Dayanıklılık.

Continence : Kendini tutma. Ölçülülük. Dışkı veya idrar tutma. Ilımlılık. Kontinans.

Stoicisms synonyms : philosophical doctrine, unemotionality, philosophical theory, forgivingness, moderation, firmness, stolidity, stolidness, patience, steadfastness, constancy, restraint, golden mean, equanimity, resolution, hardihood, temperaments, agaves, forbearance, decencies, perseverance, resistances, backbone, stoicism, resoluteness, earthiness, endurance, toleration, agave, nerving, emotionlessness, stoic, sobrieties.

Stoicisms zıt anlamlı kelimeler, Stoicisms kelime anlamı

Emotionality : Hislilik. Hassasiyet. Durgunluk. Duygusallık. Duyarlılık. Hassaslık. Duyarlık.