Stratification türkçesi Stratification nedir

 • Tortulların bileşim, tane büyüklüğü, fiziksel nitelikleri bakımından birbirlerinden ayrımlı yataklar halinde üst üste sıralanması.
 • Jeoloji alanında kullanılır.
 • Kat kat olma.
 • Tabakalarıma.
 • Tabakalaşma.
 • Tabakalanma.
 • Toplumsal sınıf düzeni.
 • Bir ana kütleyi tabakalara bölme.
 • Katmanlaşma.
 • Kademelendirme.
 • Tabakalara ayrılma.

Stratification ingilizcede ne demek, Stratification nerede nasıl kullanılır?

Multiple stratification : Çoklu katmanlama.

Social stratification : Toplumun, bireylerin sosyal sınıf, yaş, cinsiyet, etnik köken gibi sosyal ve biyolojik özellikleri dikkate alınarak toplumsal katmanlara göre ayrıştırılması. Sosyal sınıfların oluşması süreci. Toplumun ekonomik, siyasal, ırksal vb. bakımlardan bir takım katmanlara bölünmüş olduğunu, bu etkenler arasında herhangi bir önem sıralaması yapmadan savunan görüş. Toplumsal katmanlaşma. Sosyal tabakalaşma. Sosyal farklılaşma. Sosyal katmanlaşma. İktisat, sosyoloji alanlarında kullanılır. Toplumsal katmanlaşma görüşü.

Thermal stratification : Göllerde ve durgun su kütlelerinde yüzeyden tabana doğru farklı sıcaklık değerlerine bağlı olarak oluşan tabakalaşma, termal stratifikasyon. Termal stratifikasyon. Termal  tabakalı oluşum. Isı tabakalaşması.

Stratifications : Kat kat olma. Kademelendirme. Bir ana kütleyi tabakalara bölme. Tabakalanma. Tabakalarıma. Tabakalara ayrılma. Katmanlaşma. Toplumsal sınıf düzeni. Tabakalaşma.

 

Epithelium pseudo stratificatum : Solunum epiteli. Solunum iletim yollarında yer alan silyumlu, kadeh hücreli ve yalancı çok katlı epitel. bu tip epitel glanduler mukozada yer alır.

İngilizce Stratification Türkçe anlamı, Stratification eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Stratification ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Adjacent rock : İçine magma ya da madde sokulmuş yan yana bulunan kayaç. Yantaş.

Aggregats : Topluluk. Başlangıçta birbirinden ayrı minerallerin, herhangi bir nedenle bir araya gelerek birlikte büyüyüşler gösteren bir topluluk durumuna gelmeleri.

Terracing : Sıralı evler yapmak. Terasman. Set çekmek. Teraslama. Arazi düzlemesi.

Alkali rocks : Alkali kayaç. Öteki bileşenlere oranla, alkalilerin çokluğu gibi ayırt edici bir özellik gösteren ve genel olarak sodyumlu piroksen, sodyumlu amfibol ya da feldspatsıları kapsayan magmatik kayaçlar. Alkali kayaçlar.

Abysal environment : Derin ova. 2000 m.nin altındaki derin deniz dibi ortamı.

Algonkian : Kambriya dönemi katmanlarının altına gelen, içinde tanımlanamayan taşıl kırıntıları bulunan eski bir oluşuk. (kayaçları genel olarak arkeene oranla daha az başkalaşmıştır.). Algonkiyen. Alkongien. Bir prekambriyen sistemi. Kuzey amerika yerlileri tarafından konuşulan dil ailesi.

Adventive cone : Bir yanardağın yamacında ve eteğinde, çoğunlukla bir yarık üstünde bulunan lav ya da tüf konisi. İlerleme konisi. İlerleme hunisi. Ek koni. Parazitik koni.

 

Foliation : Tomurcuk içinde yaprakların dizilişi. İnce katmanlara bölünme işlemi. Yeşerme. Sayfa numaralama. Yapraksı oluşum. Yapraksı dekorasyon. Yaprak haline getirme. Haddeleme. Yaprak süsü. Yaprak üretme işlemi.

Aggradation : Birikme.

Stepping : Etmek (dans). Kademeli ölçüm. Basamaklı yapmak. Basmak. Adım atma. Adım. Girmek. Adımlayarak ölçmek. Kademeli iş.

Stratification synonyms : geological process, geologic process, classification, stratifications, advance of aglacier, categorisation, lamination, alcalic fumarole, acrozone, compartmentalization, stagings, beddings, compartmentalisation, agricultural geology, after shock, bedding, layering, abrasive power, absolute age, acid fumarole, abyss, staging, assortment, plication, categorization, absolute chronology, stratifying.

Stratification ingilizce tanımı, definition of Stratification

Stratification kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The act or process of laying in strata, or the state of being laid in the form of strata, or layers.