Street address türkçesi Street address nedir

  • Cadde.
  • Adres.
  • Cadde adresi.
  • Açık adres.

Street address ingilizcede ne demek, Street address nerede nasıl kullanılır?

Street : Adres. Mahalle. Yol. Sokak. Yerleşim yerlerinde ana yol. Cadde. Borsa dışı.

Address : Ünvan. Nutuk çekmek. Konuşma yapmak. Birincil ya da ikincil bellekte, bir verinin bulunduğu yeri ve bu yere nasıl erişilebileceğini tanımlayan veri. genellikle, özdeş türden öğelerden oluşan bir küme içerisinde belli bir öğeyi seçme olanağı sağlayan veri. erişki sözcüğü de kullanılabilir. (sorunların) üzerine gitmek. Kendini bir işe adamak. Söylev. Adres yazmak. Göndermek. Söz yöneltmek.

Merge field with street address : Alanı caddeyle birleştir.

Street alignement : Sokak çizgisi. Bir yol ile yapı adacıkları arasındaki yasal sınır. bk. önyüz çizgisi.

Street arab : Sokak çocuğu.

Street ballad : Sokak baladı. Sokak satıcılarının söylediği balad türü. bk. balad. krş. halk baladı.

İngilizce Street address Türkçe anlamı, Street address eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Street address ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Explicit address : Açık kaynak kodlu. Gerçek adres. Mutlak adres. Kaynak kodunda açıkça belirtilen bellek adresi.

Streets : Sokak. Sokaklar.

 

Causeway : Kazıklı yol (göl veya bataklık üzerinden geçen). Bataklıktan geçen yol. Bozuk arazide yapılmış geçit. Şose. Set. Dolgu yol. Alçak veya sulak kesimler yahut sığ sular üzerinden geçen yükseltilmiş yol. Geçit. Sedde üstü yolu.

Thoroughfare : Yerleşim yeri içindeki ana yol. İşlek cadde. Suyolu. Geçiş yolu. Geçit. Yol.

Boulevard : Geniş cadde. Genyol. Bulvar. Kent içinde taşıtların ve yayaların gelip geçmesine ayrılmış, geniş ve ağaçlıklı anayol.

Mailing address : Posta adresi. Mektup adresi.

Highroads : Şose. Anayol.

Address : Ünvan. Birincil ya da ikincil bellekte, bir verinin bulunduğu yeri ve bu yere nasıl erişilebileceğini tanımlayan veri. genellikle, özdeş türden öğelerden oluşan bir küme içerisinde belli bir öğeyi seçme olanağı sağlayan veri. erişki sözcüğü de kullanılabilir. Nutuk çekmek. Göndermek. Kendini bir işe adamak. Söylev. Söylev vermek. Konuşma yapmak.

Road : Kara yolu. Uyulan tarz. Demiryolu (amerikan ingilizcesi). Uyulan ilke. İnsanların, bir yerden başka bir yere gitmek üzere üzerinden ya da içinden geçtikleri, yerleşim yerlerinin gelişme doğrultusunu yakından etkileyen ve düzentasarlarda önemli bir öge oluşturan yerler. İçinden veya üstünden bir sıvının geçtiği yer. Şose. Demirleyecek yer. Yol. Dış liman.

The street : Yol. Borsa dışı. Finans dünyası. Sokakta devam eden borsa işlemleri. Yerleşim yerlerinde ana yol. Sokak. Mahalle.

Street address synonyms : main street, main road, highroad, avenue, causeways, avenues, street, boulevards.