Stygian türkçesi Stygian nedir

Stygian ingilizcede ne demek, Stygian nerede nasıl kullanılır?

Nastygram : Tehdit edici veya incitici iletiye cevap olan elektronik protesto maili.

Sty : Ahırı. Ahır gibi ev. Arpacık. Stil. Arpacık (gözkapağında). Çok pis ve düzensiz yer. İtdirseği. Domuz ahırı. (gözde) arpacık. Pis yer.

Stye : Arpacık. Göz kapağındaki zeis veya moll ek yapı bezlerinin irinli yangısı, eksternal hordeolum. İtdirseği. (gözde) arpacık. Dış arpacık. Hordeolum.

Styes : (gözde) arpacık. Arpacık. Hordeolum. İtdirseği.

Stylar : Sti. (gözde) arpacık. Stil. Ahırı. Arpacık. Ahır gibi ev. Arpacık (gözkapağında). Pis yer. Domuz ahırı. Çok pis ve düzensiz yer.

Style characteristic : Stil karakteristiği.

Style area : Biçem alanı.

Style assignment : Biçem ataması.

Style : Şekillendirmek. Stil vermek. Biçim. Demek. Biçem. Tarz. Biçimlendirmek. Stil. Dizayn etmek. Stilize etmek.

Style box : Biçim kutusu. Biçem kutusu.

İngilizce Stygian Türkçe anlamı, Stygian eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Stygian ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

As dark as pitch : Zifir gibi. Zifiri karanlık. Simsiyah. Kör karanlık. Kapkaranlık.

Darks : Koyu renkler. Çepel. İzbe. Cehalet içinde. Bilgisizlik. Koyu. Akşam. Belirsizlik. Koyu renk.

 

Bleaker : Rüzgara maruz. Kara. Akkefal. Kötü. Çıplak. Soğuk. Rüzgarlı. Sevimsiz. Umutsuz.

Deep : Derin. Ciddi. Deniz. Dip. Yoğun. Dalgın. Derinlik. Tok (ses).

Awfuller : Berbat. Kötü. Meret. Müthiş. Sunturlu. Rezalet. Rezil. Çok kötü.

Appalling : Çok kötü. Rezil. Dehşet verici. Berbat. Dehşete düşüren. Ürkünç. Müthiş.

Darker : Daha koyu. Loş. Işıksız. Korkutucu. Asık suratlı. Gizli. Esrarlı. Kara.

Bleakest : Üzgün. Soğuk. Kara. Umutsuz. Sevimsiz. Rüzgara açık. Rüzgara maruz. Kötü. Rüzgarlı. Akkefal.

Afraid of his own shadow : Cesaretsiz. Ürkek. Gölgesinden korkan. Ödlek.

Cruel : Zalim. Hissiz. Hain. Kalpsiz. Gaddarca. Çekilmez. Amansız. Yavuz. Acımasız. Gaddar.

Stygian synonyms : acheronian, acherontic, blackest, burdensomely, deepness, caliginous, awesome, cloudiness, desperate, appaling, clouded, dire, bleaks, dark, comfortless, infernal, darkness, cimmerian, bloodcurdling, awful, cheerless, blacker, darkling, cruelest, brume, direful, darkest, bleak, crueler, as black as pitch, darksome, black, atrabilious.

Stygian zıt anlamlı kelimeler, Stygian kelime anlamı

Light : Görme organına bağlı ya da görme organı aracılığı ile olan bütün duyulanma ve algıların vergisi. görme organını uyarabilen ışınım. İnmek (attan veya arabadan). Açık (renk). Yanmak. Göze uyarımda bulunan ve beyin tarafından yorumlandığında görme duyusuna, yani görülebilir ışığa yol açan elektromıknatıs ışınım. başka bir deyişle, ışımayla yayılan ve görme duyusuyla algılanan erke biçimi. (bu elektromıknatıs ışınım, 4x10-7 m ile 7,7x10-7 m arasındaki dalga uzunluklarında yer alır. dalga uzunluklarındaki değişiklikler gözde değişik duyulara yol açarak değişik renkleri oluşturur). Hafif. Yakmak. Konmak. Bilgisayar, fizik, uzay, sinema, televizyon, tiyatro alanlarında kullanılır. Neşelendirmek.

 

Supernal : Tanrısal. Göksel. Yüksek.

Stygian ingilizce tanımı, definition of Stygian

Stygian kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Of or pertaining to the river Styx. Hence, hellish. Infernal. [Bakınız: Styx].