Subay nedir, Subay ne demek

Subay; bir askerlik terimidir.

  • Silahlı kuvvetlerde asteğmenden orgeneral veya oramirale kadar rütbedeki asker

"Subay" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Seni gelin edeceğiz, kılıçlı bir subayın koluna gireceksin." - H. E. Adıvar

Yerel Türkçe anlamı:

İncelik, ince davranış.

Bekâr, tek, eşsiz, çocuksuz.

Subay isminin anlamı, Subay ne demek:

Erkek ismi olarak; Silahlı kuvvetlerde asteğmenden orgeneral veya oramirale kadar rütbedeki asker.

Subay hakkında bilgiler

Subay; asteğmen, teğmen, üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay, albay, tuğgeneral, tümgeneral, korgeneral, orgeneral veya mareşal rütbelerinde bulunan askerlere denir. Türkçede "sü (asker)" ile "bey" sözcüklerinin birleşmesiyle oluştuğu yanılgısına düşüldüğünden Dil Devrimi sırasında benimsenmiştir.

Subaylar vatani hizmetlerini yedek subay olarak ifa eden üniversite mezunları olabileceği gibi; Kara, Deniz ve Hava Harp Okulundan veya Gülhane Askeri Tıp Akademisinden (kadrolu subaylar) ya da lisans düzeyinde bir fakülteden de (sözleşmeli subaylar) mezun olabilirler. Harp Akademilerinden mezun olan subaylara kurmay subay; olmayanlara sınıf subayı denir. Türk ordusunda tüm orduların başı olarak bir orgeneral Genelkurmay Başkanı olarak atanır. Deniz kuvvetlerinde generallik rütbesi yerine amiral ifadesi kullanılır ve rütbeler Asteğmenden başlayarak, oramirale kadar gider.

 

TSK İç Hizmet Kanunu Madde 3 - Askerler ve rütbeler:

a fıkrasının 6. bendine göre

Subay ile ilgili Cümleler

  • Hala subay olmak istiyor musun?
  • Subayın dolgusu o subayın dolgusu değildi.
  • Ben bir subayım.
  • Tom'un komuta subayını öldürdüğü söyleniyor.
  • Ali Jackson, Amerikalı bir deniz subayı ve ressamdı.
  • Ali bir subaydan aldığı direkt emre karşı geldi.
  • Ali benim komuta subayımdı.
  • Sen orduda bir subay mıydın?

Subay kısaca anlamı, tanımı:

Kuvvet : Dayanıklı olma durumu. Güç. Yetke, erk, nüfuz. Bir niceliğin kendisi ile çarpılarak yükseltildiği derecelerden her biri: 2x2x2=23 denkleminde, 3 sayısı 2'nin kuvvetini gösterir. Fiziksel güç, takat. Bir ülkenin silahlı gücü. Durgunluğu harekete veya hareketi durgun bir duruma çeviren etken, direnci kıran veya direnç doğuran özellik. Şiddet, zor, cebir.

Asteğmen : Orduda en küçük rütbeli subay.

Orgeneral : Asıl görevi ordu komutanlığı olan rütbesi en yüksek general.

Oramiral : Deniz kuvvetlerinde, kara kuvvetlerindeki orgeneralin dengi olan en yüksek rütbeli amiral.

Rütbe : Subay, astsubay ve polislerin sahip olduğu derece, mevki. Mertebe, derece, paye.

Asker : Er. Orduda görev yapan erden generale kadar herkes. Yurdunu iyi koruyan, kahraman özelliği taşıyan. Askerlik görevi veya ödevi. Topluluk düzenine saygısı olan, disiplinli.

 

Astsubay : Silahlı Kuvvetler Yasası'na göre astsubay meslek yüksekokullarında yetişerek Silahlı Kuvvetlere katılan astsubay çavuştan astsubay kıdemli başçavuşa kadar rütbesi olan asker, gedikli.

Astsubay çavuş : Astsubaylığın ilk rütbesi.

Astsubay başçavuş : Astsubaylığın beşinci rütbesi, başçavuş.

Astsubay kıdemli başçavuş : Astsubaylığın altıncı ve son rütbesi.

Astsubay kıdemli çavuş : Astsubaylığın ikinci rütbesi.

Astsubay kıdemli üstçavuş : Astsubaylığın dördüncü rütbesi.

Astsubay üstçavuş : Astsubaylığın üçüncü rütbesi.

Muvazzaf subay : Mesleği askerlik olan subay.

Üstsubay : Binbaşı, yarbay ve albay rütbesindeki subaylara verilen genel ad.

Yedek subay : Askerliği meslek olarak seçmediği hâlde, yurt ödevi için kanunlara göre belli bir süre orduda subay olarak çalışan kimse.

Emir subayı : Devlet ve hükûmet başkanlarıyla komutanların yanında bulunan ve onların buyruklarını yazmakla, gereğinde yerine ulaştırmakla görevli subay, yaver.

Subaylık : Subay olma durumu. Subayın görevi.

Yedek subaylık : Yedek subay olma durumu. Yedek subayın rütbesi. Yedek subayın görevi.

Silahlı : Silahı olan.

Teğmen : Orduda rütbesi asteğmenle üsteğmen arasında olan, takım komutanlığı yapan subay, mülazım.

Üsteğmen : Orduda rütbesi teğmenle yüzbaşı arasında olan subay.

Yüzbaşı : Orduda rütbesi üsteğmenle binbaşı arasında olan subay.

Binbaşı : Orduda rütbesi yüzbaşı ile yarbay arasında bulunan ve asıl görevi tabur komutanlığı olan subay.

Yarbay : Orduda rütbesi binbaşı ile albay arasında olan subay. Kaymakam.

Albay : Rütbesi yarbay ile tuğgeneral arasında bulunan ve asıl görevi alay komutanlığı olan üstsubay, miralay.

Subaysırması : Bir yazma oyası. (*Yalvaç -Isparta)

Diğer dillerde Subay anlamı nedir?

İngilizce'de Subay ne demek? : n. officer

Fransızca'da Subay : officier [le], officier subalterne

Almanca'da Subay : n. Offizier

Rusça'da Subay : n. офицер (M)