Subsolar türkçesi Subsolar nedir

Subsolar ingilizcede ne demek, Subsolar nerede nasıl kullanılır?

Subsoil : Alttoprak. Temel zemini. Satıh altı toprağı. Alt toprak. Toprağın ekilebilen kesimi ile, bitki köklerinin uzanabildikleri derinlik arasındaki kat. Toprakaltı. Taban. Alt temel. Toprak altı.

Subsoil plough : Kirizma pulluğu.

Subsoiling : Derin sürüm. Derin sürme. Dippatlatma. Kirizma etme.

Subsoils : Taban. Toprakaltı. Alttoprak. Satıh altı toprağı. Temel zemini. Alt temel. Toprak altı. Alt toprak.

Subsonic : Ses altı. Sesten hızlı giden. Ses hızından daha yavaş olan. Ses hızının altında. Ses hızından daha az hızla giden. Sesten yavaş uçan. Sesaltı. Sesten yavaş. Sabsonik.

Subsampling seyrek : Örnekleme.

Subscapular : Subskapuler.

Subsalt : Bazik tuz. Okyanus tabanını örten kalın tuz tabakası.

Subsample : Altörneklem.

Subs : Yerine geçmek. Yerini doldurmak.

İngilizce Subsolar Türkçe anlamı, Subsolar eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Subsolar ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Tropic : Yönelimli. Dönence. Utah eyaletinde şehir. Tropik. Tropika. Ay ya da güneş'in görünen deviminde gelip geri döndüğü yer ya da daire; yaz dönencesi, kış dönencesi gibi. Sıcak bölge. Yönelimsel. Yeryuvarı üzerinde, güneş ışınlarının yılda iki kez dik açı ile geldiği, sıcak kuşağın kuzey ve güney sınırlarını oluşturan ve eşleğin 23° 27' kuzey ve güneyinden geçen çemberler. bk. oğlak dönencesi, yengeç dönencesi.

Tropical : Çok sıcak. Dönencel.