Substantial türkçesi Substantial nedir

 • Büyük.
 • Değerli.
 • Çok tatmin edici (maaş).
 • Besleyici.
 • Dayanıklı.
 • Özlü.
 • Oldukça zengin.
 • Çok doyurucu (yemek).
 • Önemli.
 • Azımsanmayacak (sayı veya miktar).
 • Var olan.
 • Mevcut.
 • Güçlü.
 • Maddi.
 • Sağlam.
 • Katı.
 • Mühim.
 • Hemen hemen tam.
 • Varlıklı.
 • Gerçek.

Substantial ile ilgili cümleler

English: The difference is substantial.
Turkish: Fark önemlidir.

English: Mercury is very close to the Sun and has no substantial atmosphere.
Turkish: Merkür, Güneş'e çok yakındır ve önemli bir atmosferi yoktur.

Substantial ingilizcede ne demek, Substantial nerede nasıl kullanılır?

Substantial contribution : Büyük katkı.

Substantial improvement : Önemli iyileşme.

Substantial interest : Ana çıkar iyesi. Bir ödünü geri çekmek ya da değiştirmek isteyen gatt üyesi bir ülke satağında (pazarında), görüşmelerden önceki belli bir dönemde, o ödünün başta kendisi ile görüşülmüş olduğu ülke ve osatağa baş satıcı ülkeden sonra gelen paycı gatt üyesi ülke.

Be in substantial agreement : Temelde anlaşmak. Temel noktalarda hemfikir olmak.

Substantialism : Tözcülük.

Substantiality : Dayanıklılık. Sağlamlık. Önem. Besleyicilik. Büyüklük. Gerçek değer. Öz. Zenginlik (içerik).

Unsubstantial : Önemsiz. Çürük. Cisimsiz. Besleyici olmayan. Temelsiz. Gerçek dışı. Sağlam olmayan. Gerçekte olmayan. Hafif. Hayali.

 

Consubstantiality : Öz birliği. Özdeşlik.

Substantially : Özünde. Gerçekte. Yeteri kadar çok. Oldukça. Önemli derecede. Çok. Büyük oranda. Büyük ölçüde. Ciddi olarak. Esasen.

Unsubstantiality : Nitelik dışı olma durumu. Gerçek dışılık. Maddesizlik. Gerçek dışı olma durumu. Hakikat dışı olma durumu.

İngilizce Substantial Türkçe anlamı, Substantial eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Substantial ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Hylic : Maddesel. Hilik. Gövdesel.

Brawniest : Kasları gelişmiş. Kuvvetli. Kaslı. Adaleli.

Loader : Doldurucu. Yükleyici programı. Pohpohcu. Yağcı. Yükleyici. Loder. Liman işçisi.

Existents : Var. Varolan. Bugünkü.

Materialistic : Maddiyatçı. Maddeci. Maddeciliğe ait. Materyalist. Özdekçi.

Capsule : Kapsül içine kapatmak. Biyoloji, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Çanak (laboratuvar ). Tohum zarfı. Sıvıları buharlaştırmak için kullanılan, genellikle porselenden yapılmış kap. Çanak. İlaçların istenmeyen tat ve kokularının önlenmesi amacıyla silindirik biçimde hazırlanan, tek veya iç içe geçebilen iki kısımdan oluşmuş jelatin kap. kapsüller mide asidinden etkilenmemeleri için bağırsak kaplamalı veya enzimlerden etkilenmemeleri için keratin kaplamalı olarak da hazırlanabilirler. sitoplazmik zar tarafından oluşturulan, polisakkarite benzer yapıda, çoğu kez fagositozdan korunmada etkili ve dolayısıyla bakterinin patojenitesini artıran, bakteriyi kuru hava koşulları, litik enzimler gibi dış etkenlerden de koruyan bir oluşum. gıda ve yem maddelerinin rutubetini saptamada kullanılan, ağzı geniş, dip kısmı dar, cam veya porselenden yapılmış kap. Kapak. Kısa.

 

Enduring : Sabırlı. Payidar. Çileli. Cefakar. Mukavim. Ebedi. Uzun süren. Baki. Sürekli.

As hard as nails : Kösele gibi. Sıhhatli. İnatçı. Sıhhatli acımasız. Haşin. Acımasız. Taş gibi. Kaskatı. Taş yürekli.

Located : Kain. Yerleştirilmiş. Değişmeyen. Yerleşmiş. Yeri tayin edilmiş. Tespit edilmiş. Bulunmuş. Yerleşik.

As right as a trivet : İstikrarlı. Çok iyi durumda olan. Mükemmel çalışır durumda.

Substantial synonyms : capital, candid, actuals, briefer, achievable, prised, acute, brawnier, essential, princely, entrenched, firm and abiding, fleshy, adamant, richer, opulent, colossal, compacted, earth bound, big time, extant, circumspect, kerneled, austere, firmest, affluential, earnest, actualities, biggest, propertied, dearer, compendious, acuter.

Substantial zıt anlamlı kelimeler, Substantial kelime anlamı

Inconsiderable : Önemsiz. Dikkate değmez. Ufak. Küçük. Az.

Inessential : Lüzumsuz. Önemsiz. Gereksiz. Gereksiz şey. Önemsiz şey.

Substantial ingilizce tanımı, definition of Substantial

Substantial kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Belonging to substance. As, substantial life. Actually existing. Real.