Sunum nedir, Sunum ne demek

 • Sunma işi.
 • Bir bildirinin çeşitli yollarla dinleyenlere aktarılması
 • Lokma, parça.

Yerel Türkçe anlamı:

Lokma, parça.

İktisat alanındaki kelime anlamı:

Satıcıların belirli bir dönemde piyasada değişik fiyatlardan satmaya razı olduğu mal, hizmet ya da üretim faktörü miktarı.

İngilizce'de Sunum ne demek? Sunum ingilizcesi nedir?:

supply

Osmanlıca Sunum ne demek? Sunum Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

icap

Sunum kısaca anlamı, tanımı:

Sunma : Sunmak işi.

Bildiri : Resmî bir makam, kurum veya resmî olmayan bir örgüt, topluluk tarafından herhangi bir durumu ilgililere duyurmak için yazılan yazı, tebliğ, deklarasyon, manifesto. Bilimsel bir konuyu ele alan ve bilimsel bir toplantıda okunup tartışılan yazı, tebliğ.

Aktarılma : Aktarılmak işi.

Lokma : Ağza bir defada alınıp götürülen yiyecek parçası, sokum. Genellikle haksız olarak ele geçirilen mal veya para. Lokma tatlısı. Türlü kalınlıktaki cıvataları, boşluğuna geçirip sökmeye veya sıkıştırmaya yarayan metalden alet. Yemek.

Parça : Müzik eseri. Nesne. Tane. Güzel, alımlı kız veya kadın. Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime. Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül. Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey. Pasaj. Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz.

 

Sunum çizelgesi : Bir malın kendi fiyatı dışındaki diğer tüm değişkenlerin sabit olduğu varsayımı altında, üreticilerin o maldan satmayı istediği fiyat-miktar bileşimlerini gösteren çizelge.

Sunum eğrisi : Bir malın kendi fiyatı dışındaki diğer tüm değişkenlerin sabit olduğu varsayımı altında, üreticilerin o maldan satmayı istediği fiyat-miktar bileşimlerini gösteren noktaların geometrik yeri, diğer bir deyişle firma sunum eğrilerinin yatay toplamından elde edilen eğri.

Sunum fazlası : Belirli bir fiyat düzeyinde sunumun istem miktarını aşması.

Sunum fiyat esnekliği : Bir malın sunum miktarındaki oransal değişmenin o malın fiyatındaki oransal değişmeye oranını gösteren katsayı, diğer bir deyişle bir malın fiyatında ortaya çıkan oransal değişmeye sunumun gösterdiği duyarlılık. krş. istem fiyat esnekliği

Sunum fiyatı : Üreticilerin herhangi bir malın bir birimini satmaya hazır olduğu fiyat.

Sunum fonksiyonu : Bir malın sunumu ile o malın fiyatı, diğer malların fiyatları, üretim faktörlerinin fiyatları, üretim teknolojisi (faktör verimliliği), vergiler, sübvansiyonlar ve üretici sayısı arasındaki ilişkiyi gösteren; firma sunum fonksiyonlarının yatay toplamından oluşan fonksiyon.

Sunum kayması : Üreticilerin mal sunumunu etkileyen fiyat dışındaki değişkenlerde ortaya çıkan değişme sonucu sunumun artması veya azalması diğer bir deyişle sunum eğrisinin sağa (aşağıya, güneydoğuya) veya sola (yukarıya, kuzeybatıya) kayması. krş. sunumun sağa kayması, sunumun sola kayması

 

Sunum kuramı : Bir malın sunumu ile o malın fiyatı, üretim faktörlerinin fiyatları, üretim teknolojisi, diğer malların fiyatları, vergiler, sübvansiyonlar ve üretici sayısı arasındaki ilişkiyi çözümleyen kuram.

Sunum miktarı : Satıcıların belli bir dönemde piyasada değişik fiyatlardan satmayı istediği mal ve hizmet miktarı. krş. sunum eğrisi, firma sunum eğrisi, faktör sunumu

Sunum miktarındaki değişme : Sunumu belirleyen diğer değişkenler sabitken, bir malın fiyatında meydana gelen değişmeye bağlı olarak sunum miktarında ortaya çıkan değişme, diğer bir deyişle sunum eğrisi üzerindeki hareket.

Sunum ile ilgili Cümleler

 • Sunumumu hazırlamak zorundayım.
 • O, izleyiciye cazip gelen sunum türüydü.
 • Sunumum için hazırlanmak zorundayım.
 • Öğretmenim sunumumu hazırlayışımla daha fazla zaman geçirmemi söyledi.
 • Ali etkileyici bir sunum yaptı.
 • Sunumumu bitirmek için yeterli zamanım yoktu.
 • Profesör, Fransa tarihi üzerine bir sunum yaptı.
 • Öğretmen, Fransa tarihi üzerine bir sunum yaptı.
 • Lütfen sunumunuzu 30 dakika ile sınırlayın.
 • Bu sabah kısa bir sunum yaptım.

Diğer dillerde Sunum anlamı nedir?

İngilizce'de Sunum ne demek? : n. offer