Sunum kayması nedir, Sunum kayması ne demek

Sunum kayması; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir.

İktisat terim anlamı:

Üreticilerin mal sunumunu etkileyen fiyat dışındaki değişkenlerde ortaya çıkan değişme sonucu sunumun artması veya azalması diğer bir deyişle sunum eğrisinin sağa (aşağıya, güneydoğuya) veya sola (yukarıya, kuzeybatıya) kayması. karşılığı sunumun sağa kayması, sunumun sola kayması.

Sunum kayması anlamı, kısaca tanımı

Kaymas : Yılmayan, cesur. [Bakınız: Kaymaz]

Kayma : Kaymak (II) işi. Herhangi bir nedenle filmin atlaması, görüntünün perdeye veya ekrana tam olarak gelmemesi.

Sunu : Sunulan şey. Arz. Ön söz, takdim.

Sunum : Sunma işi. Bir bildirinin çeşitli yollarla dinleyenlere aktarılması. Lokma, parça.

Sola sunum kayması : Belirli bir fiyat düzeyinde faktör fiyatlarındaki artış, faktör verimliliğindeki düşüş, üretici sayısındaki düşüş, hükümetin sübvansiyonları düşürmesi veya vergileri artırması gibi nedenlere bağlı olarak sunum eğrisinin sola kayması. karşılığı sunum kayması.

Sunum eğrisi : Bir malın kendi fiyatı dışındaki diğer tüm değişkenlerin sabit olduğu varsayımı altında, üreticilerin o maldan satmayı istediği fiyat-miktar bileşimlerini gösteren noktaların geometrik yeri, diğer bir deyişle firma sunum eğrilerinin yatay toplamından elde edilen eğri.

 

Güneydoğu : Güneyle doğu arasındaki yön.

Kuzeybatı : Kuzeyle batı arasındaki yön.

Değişken : Değişme özelliği gösteren, çok değişen, değişebilir, kararsız, değişici, mütehavvil. Geometride, bir koninin odağından çıkan dikeyin konikle kesiştiği noktaya kadar olan parçanın uzunluğu, parametre. Değişik sayı değerleri alabilen nicelik. Bir istatistik bütünün belli başlı niteliklerini daha basit ve kısa olarak gösterme olanağı veren ölçülebilir büyüklük, parametre. Cebirde bir denklemin katsayılarına giren değişken nicelik, parametre.

Değişme : Değişmek işi. Değişim.

Üretici : Üretimle uğraşan kimse, yetiştirici, müstahsil, prodüktör, tüketici karşıtı. Üretim sağlayan.

Eğrisin : Eğriliğini, fenalığını.

Değişke : Varyant. Her canlıda dış etkilerle ortaya çıkabilen, kalıtımla ilgili olmayan değişiklik, modifikasyon.

Azalma : Azalmak işi, eksilme, tenakus.

Yukarı : Bir şeyin üst bölümü, fevk, aşağı karşıtı. Benzerleri arasında üstte bulunan. Yetkili kimse. Üst tarafa, üstteki kata, üste, yükseğe, yukarıya. Aşama, sınıf, makam bakımından ileride olan.

Sonucu : Sonunda, sonra. Netice, nihayet, en son, âkıbet, en sonra, sonunda.

Kuzey : Sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, şimal, güney karşıtı. Yıldız. Bulunduğu noktaya göre kuzeyde kalan yer.

Aşağı : Bir şeyin alt bölümü, zir, yukarı karşıtı. Bayağı, adi. Niteliği düşük, kötü. Daha küçük, daha az. Eğimli bir yerin daha alçak olan yeri. Değeri daha az. Aşağıya, yere doğru. Bir yere göre daha alçak yerde bulunan.

Ortay : Bir düzlem şeklin aynı yöndeki paralel bütün kirişlerini eşit parçalara bölen (çizgi). Bir uzayı, bir yüzeyi eşit iki parçaya bölen (düzlem, çizgi).

Diğer dillerde Sunum kayması anlamı nedir?

İngilizce'de Sunum kayması ne demek ? : supply shift, a shift in supply, supply change, a change in supply