Superficialize türkçesi Superficialize nedir

  • Yüzeyselleştirilmek.

Superficialize ingilizcede ne demek, Superficialize nerede nasıl kullanılır?

Superficialities : Yüzeyde kalma. Yüzeysellik. Yüzeyde kalış.

Superficiality : Hafiflik. Yüzeysellik. Tiyatro konuşmasında doğru boğumlamayı engelleyen yapaylık. Yüzeyde kalma. Yüzeyde kalış.

Arteria antebrachialis superficialis cranialis : Arterya antebrakiyalis superfisyalis kranyalis. Etçillerde a. brachialis superficialis'in devamı olan, geviş getirenlerde ve domuzda a. collateralis radialis'ten ayrılan zayıf bir atardamar.

Arteria brachialis superficialis : Arterya brakiyalis superfisyalis. Etçillerde art. cubiti'nin hemen proksimalinde, a. brachialis'in mediyal duvarından çıkan bir atardamar.

Arteria cervicalis superficialis : Arterya servikalis superfisyalis. Her iki tarafta da a. subclavia'nın ön duvarından çıkarak boynun yüzlek kaslarıyla derisini besleyen atardamar.

Superficial intermedier cell : Süperfisyal intermediyer hücre. Vajinal sitolojide östrojenin etkin olduğunun göstergesi, parabazal ve intermedier hücrelerden daha büyük, fakat çekirdekleri aynı büyüklükte olan, kenarları kıvrımlı ve düzgün olmayan hücreler.

Superficial bacterial pyoderma : Yüzeysel bakteriyel piyoderma. Sivilce.

Superficial cell : Vajinal smearda görülen, çoğunlukla çekirdeksiz veya çok küçük çekirdekli, en büyük hücreler. Süperfisyal hücre.

 

Keratitis superficialis punctata : Korneanın özellikle alt taraflarında yeşilimsi, sarımsı veya beyaz noktaların ve kronik olaylarda ülserleşmelerin bulunmasıyla belirgin korneanın epitel katının yüzlek bir yangısı. Keratitis superfisyalis punktata.

Arteria epigastrica caudalis superficialis : A. pudenda externa'dan çıkarak alt karın duvarında yüzlek olarak göbeğe doğru seyreden ve bu bölgenin derisiyle kaslarını, abdominal ve inguinal meme komplekslerini besleyen atardamar. Arterya epigastrika kaudalis superfisyalis.

İngilizce Superficialize Türkçe anlamı, Superficialize eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Superficialize ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Glibness : Netlik. Yüzeysellik. Hareketlerde serbestlik. Konuşmada süratlilik. Akıcılık. Üstünkörü olma.

Slickness : Kaypaklık. Pürüzsüzlük. Kayganlık. Parlaklık. Düzgünlük. Aldatıcılık. Alavere dalavere. Kurnazlık.

Depth : Dip. Yoğunluk. Derinlik. Ahlak azlığı. Koyuluk. Bolluk. Umman. Bir gözlemcinin gözlemlerinde ulaştığı en alt düzey ya da bir gözlem aracının araştırdığı konuların kökeni. Engin. En derin nokta.

Shallowness : Yüzeysellik. Sığlık.

Sciolism : Yüzeysel bilgi. Yarım yamalak bilgi. Şarlatanlık.

Superficialize zıt anlamlı kelimeler, Superficialize kelime anlamı

Profundity : Hikmet. Genişlik. Derinlik. Şümul.

Deepness : Enginlik. Zeka. Akıllılık. Koyuluk. Çalgı öz yankısının kişide oluşturduğu his. Karanlık. Boğukluk. Derinlik.

Superficialize ingilizce tanımı, definition of Superficialize

Superficialize kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : To attend to, or to treat, superficially, or in a shallow or slighting way.