Synergy türkçesi Synergy nedir

  • Bilgisayar alanında kullanılır.
  • Birlikte çalışma.
  • Eş etkime.
  • Sinerji.
  • Eş etkinlik.
  • Birliktelik.
  • Görevdaşlık.
  • Sinerjizm.

Synergy ingilizcede ne demek, Synergy nerede nasıl kullanılır?

Asynergy : Genellikle birlikte çalışan vücut parçaları arasında koordinasyon eksikliği (tıp veya medikal terimi). Asinerji.

Synergetic : Birlikte çalışan. İşbirliği yapan. Eş etkin.

Synergic : Sinerjik. Bilgisayar, veterinerlik alanlarında kullanılır. Birlikteli. Karşılıklı. Diğer bir şeyle aynı hedefe yönelik hareket, faaliyet veya etki gösteren. Birlikte çalışan.

Synergid : Sinerjit. Ovülün mikropil ucunda, ovumun yanında duran, hücre duvarı olmayan iki hücreden biri. sinergit.

Synergie : Birlikte faaliyet gösteren ve ayrı ayrı yaptıklarından daha fazla etki yapan. Sinerjik.

Synergists : Eş etkin ilaç. Sinerjist. Görevdeş.

Synergist : Görevdeş. Eş etkin ilaç. Aynı yönde etki eden. Sinerjist.

Synergistic action : Sinerjik etki.

Synergistically : Sinerji içerisinde. Sinerji yaratarak. Sinerjik olarak.

Synergism : Sinerjik olma durumu. sintropi, sinerjizm. Sinerjizma. Sinerji. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Bir şeyin, diğer bir şeyle aynı amaca yönelik, faaliyet, hareket veya etki göstermesi, özellikle diğer bir şeyle beraber çalıştığı veya uygulandığı zaman her birirnin tek başına oluşturduğu hareket, faaliyet veya etkiden daha fazlasını oluşturması hali, sinerji. Eş etkinlik. Sinergizm. Sinerjizm. Güçlendirici. İki veya daha fazla mikroorganizmanın birbirinin etkisini destekleyerek birlikte oluşturdukları bir sonucu, enfeksiyonu veya durumu ifade eden terim.

 

İngilizce Synergy Türkçe anlamı, Synergy eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Synergy ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Activity : Bir ışımetkin çekirdeğin içinde oluşan çekirdeksel bozunumların birim zamana düşen sayısı, bk. ışımetkinlik. Eylem. Meşguliyet. Kimyasal gerilimi logaritmik olarak veren nicelik. İş. Bilgisayar, bilişim, eğitim, fizik, kimya, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Yapılan işler. Eyleyim. İşleklik. Etki.

Abort sequence : Durdurma dizisi.

Potentiation : Potansiyelizasyon.

Access mechanism : Erişim mekanizması. Erişim düzeneği.

Accelerator key : İvmelendirme tuşu. Hızlandırıcı tuş. Hızlı erişim tuşu. Kısayol tuşu. Belirli işlemler yapmak için hızlı erişim sağlayan tuş dizisi. Hızlandırma tuşu.

Absolute loader : Salt yükleyici. Mutlak yükleyici.

Abstract syntax tree : Soyut söz dizimi ağacı. Soyut sözdizim ağacı.

Access control entry : Erişim denetim girdisi. Erişim denetleme girişi.

Collaboration : Uyum. İşbirlikçilik. Elbirliği. İşbirliktelik. Birlik. İş birliği. İşbirliği. Bir işi, bir öğretim çalışmasını ya da tasarlanan bir eğitim etkinliğini gerçekleştirmek için birlikte çaba gösterilmesi.

Access control : Sistemler veya dosyalara sınırlanmış erişim. Giriş kontrolü. Erişim kontrolü. Erişim denetim. Erişim denetimi.

 

Synergy synonyms : natural action, natural process, association, accent char, absolute device, collaborations, acception, cooperate, abort, co occurrence, abnormal end, ac adapter, abbreviate, togetherness, action, collocation, coupling, consortium, synergies, hand in glove, accent bar, cooperation, access key, collocations, interworking, synergism.

Synergy ingilizce tanımı, definition of Synergy

Synergy kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Combined action.