Synth türkçesi Synth nedir

  • Brleş.

Synth ile ilgili cümleler

English: German is a synthetic language.
Turkish: Almanca sentetik bir dildir.

English: I'm allergic to synthetic rubber.
Turkish: Sentetik kauçuğa allerjim var.

English: Using high heat settings while ironing synthetic fabrics will melt the synthetic fibers and cause visible permanent damage, which often looks like a shiny area where the too-hot iron had the longest contact with the fabric.
Turkish: Sentetik kumaşları ütülerken yüksek ısı ayarları kullanmak sentetik kumaşları eritecek ve görülebilir kalıcı hasara sebep olacaktır, bu, çok sıcak ütünün kumaşla en uzun temas ettiği yerde çoğunlukla parlak bir alan gibi görünür.

English: They want to create a synthetic life form.
Turkish: Onlar sentetik yaşam formu yaratmak istiyor.

English: The chairs are made of a synthetic material.
Turkish: Sandalyeler sentetik malzemeden yapılır.

Synth ingilizcede ne demek, Synth nerede nasıl kullanılır?

Synth input : Brleş girişi.

Synth mute : Brleş sessiz.

Synth select : Brleş seç.

Synth volume : Brleş sesi.

About mvi fm synth driver : Mvı fm brleş aygıtı hakkında.

Syntheses : Sentez. Bireşim.

Volume control for synth : Brleş için ses denetimi.

Synthase : Sentaz. Nükleosit trifosfatları enerji kaynağı olarak kullanmayan ve moleküllerin birbirine bağlanması reaksiyonlarını katalize eden enzim.

 

Synthermal : Sintermal.

Input level control for synth : Brleş için giriş düzeyi denetimi.

İngilizce Synth Türkçe anlamı, Synth eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Synth ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Mouth : Akarsuyun göle döküldüğü yer. Geme alıştırmak. Zırlamak. Giriş yeri. Dudaklarını oynatarak konuşur gibi yapmak. Ağız. Söylemek. Dudaklarını kıpırdatmak. Boğaz. Dudak bükmek.

Lip sync : Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Dudak eşlemesi. Pleybek. Sözlendirmede, görüntülükteki görüntüde yer alan dudak devinimlerine uygun ses çıkarma. (bu eşleme, hem süre bakımından (yani sesin, dudak oynadığı vakit çıkıp durduğu vakit kesilmesi), hem de biçim bakımından (yani dudağın aldığı biçime uygun ses çıkarılması) yapılır). konuşmalarda, ses ile görüntünün birlikte saptanması.