Tören nedir, Tören ne demek

 • Bir toplulukta, üyelerin belli bir olayı, kişiyi veya değeri ayırt edip sembolleştirmesi, bunların anlam ve öneminin güçlendirilmesi amaçlarıyla düzenlenen hareket dizisi, merasim
 • Anma, kutlama, nişan, evlenme, ölüm gibi sebeplerle yapılmış olan toplantı, merasim, seremoni.

"Tören" ile ilgili cümle

 • "Töreni daha uzaktan izleyen annelerle babalar da sevinçle el çırpıyorlardı." - Ç. Altan

Hukuki terim anlamı:

merâsim.

Sosyoloji'deki anlamı:

Bir toplumsal kümede üyelerin belli bir olayı, kişiyi ya da değeri ayırt edip simgeleştirmesi, bunların anlam ve öneminin güçlendirilmesi amaçlarıyla düzenlenen eylem dizisi.

Tören isminin anlamı, Tören ne demek:

Erkek ismi olarak; Anma, kutlama gibi amaçlarla yapılmış olan toplantı.

Bilimsel terim anlamı:

Birçok kuttörenin herhangi bir nedenle bir araya gelmesi sonucu kurallara uygun bir biçimde dinsel ya da toplumsal amaçlar için düzenlenen toplantı.

İngilizce'de Tören ne demek? Tören ingilizcesi nedir?:

ceremony

Tören anlamı, kısaca tanımı:

Tören birliği : Devlet büyüklerini, yüksek makamlardaki kumandanları karşılamak ve uğurlamakla görevli birlik, ihtiram birliği, ihtiram kıtası.

Tören düzeni : Tören yapılacak yerde oluşturulan düzen, protokol.

Açılış töreni : Bir açılışı kutlamak için yapılmış olan toplantı.

 

Anma töreni : Bir kişiyi veya bir olayı hatırlamak için yapılmış olan tören.

Bayrak töreni : Bayrak karşısındaki saygı duruşu, bayrak merasimi.

Cenaze töreni : Bir cenaze için mezara kadar yapılmış olan dinî tören, cenaze merasimi.

Geçit töreni : Özel günlerde bir topluluğun belli bir yerden düzenli bir biçimde geçmesi, geçit resmi.

İmza töreni : Antlaşma veya sözleşmelerde ilgili tarafların belgelere imza atması ve birbirlerini kutlaması.

Kabul töreni : Resmî konukları ağırlama töreni, kabul resmi, resepsiyon.

Karşılama töreni : Önemli bir kimsenin bir yere gelişi sırasında o yerin yöneticileri ve halkı tarafından yapılmış olan kabul töreni.

Madalya töreni : Yararlılık gösteren veya bir yarışmada derece alan birine madalya verilirken yapılmış olan toplantı.

Taç giyme töreni : Hükümdar olacak kimsenin başına tacını giydirerek hükümdarlığının resmen ilanı amacıyla düzenlenen tören.

Yemin töreni : Güvenlik görevlilerinin, askerlerin veya bir makama seçilenlerin göreve başlamadan önce edecekleri yemin için düzenlenen tören.

Töre : Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, kuralların, görenek ve geleneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolların bütünü, âdet. Bir toplumdaki ahlaki davranış biçimleri, adap.

 

Törenli : Törenle yapılan, merasimli.

Törensel : Törenle ilgili.

Topluluk : Müzik eserlerini birden fazla ses veya sazla seslendirmek için oluşturulan grup, ansambl. Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet. Vücudun dolgun olma durumu. Sanatçı grubu. Aynı türden canlıların bir araya gelmesiyle oluşan küme. Aynı yerde bulunan insan kalabalığı.

Olay : Önemli tarihsel olgu, fenomen. Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka.

Kişi : Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Erkek. Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse. Eş, koca. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs.

Değer : Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey. Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı. Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü. Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, bedel, kıymet, paha, valör. Üstün nitelik, meziyet, kıymet. Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse. Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet.

Edip : Edebiyatla uğraşan, edebî eser veren kimse, yazar.

Sembol : Simge.

Amaç : Gaye. Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon. Hedef. Ulaşmak istenilen sonuç, maksat.

Törenci başı : Bir şenliği, bir töreni yöneten kişi. Bir töreni, gösteriyi yöneten kişi.

Törene : Alışkı, âdet.

Törenek : Töre

Törensel değer : Halkın törensel yönde yaratmış ya da benimsemiş olduğu ürün ve olaylara ilişkin nitelikler, bk. değer.

Törensel dil : Halk törenleri sırasında kullanılan ve içlerinde birçok eskil öğelerin bulunduğu dil. krş. birörnek dil.

Törenti : Döl, çocuk.

Tören ile ilgili Cümleler

 • Törene gitmek istiyorum.
 • Yeni köprünün açılış törenine oldukça fazla insan katıldı.
 • Tören günü sabahı beni azarlayıp durdun.
 • Yaklaşık otuz kişi Tom'un cenaze törenine katıldı.
 • Gelinin babası düğün töreni için geç geldi.
 • Tom'un cenaze törenine sadece üç kişi katıldı.
 • Tören sona erdi.
 • Törene epeyce insan davet edildi.
 • Tören etkileyiciydi.
 • Tören onun konuşmasıyla başladı.
 • Tören iyi gitti.
 • Ali Mary'nin cenaze töreni bitmeden mezarlıktan ayrıldı.
 • Ali törene katılmadı.
 • Ali diploma töreni adresini verdi.

Diğer dillerde Tören anlamı nedir?

İngilizce'de Tören ne demek? : [Tor (das) ] n. gate, gateway, portal, door, grand entryway, elegant entrance; (Sports) goal, place into which a player must put a ball in order to score points against the opposing team; fool, idiot

n. tower, steeple

n. custom, morals, observance

Fransızca'da Tören : cérémonie [la], pompe [la], rite [le], solennité [la]

Almanca'da Tören : n. Feier, Feierlichkeit, Festakt, Zeremonie

Rusça'da Tören : n. торжество (N), праздник (M), церемония (F), обряд (M), парадность (F), торжественность (F)

adj. парадный, обрядовый