Tübüler adenom nedir, Tübüler adenom ne demek

Tübüler adenom; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Androblastom.

Tübüler adenom tanımı, anlamı

Aden : Salgı yapan organ, bez

Adenom : Genellikle iyi huylu olan ve epitel dokusunda, özellikle bez ve bez benzeri yapılarda oluşan tümör. Adenoma. Genellikle iyi huylu olan ve epitel dokusunda, özellikle bez ve bez benzeri yapılarda oluşan tümör, adenoma. Dış ve iç salgı bezi organlarının kanal veya salgı hücrelerinden köken alan, çevre dokulardan kesin sınırla ayrılmış iyicil bez tümörü.

Tübül : Hücre veya doku içerisindeki tüpsü yapılar.

Androblastom : Testiste nadir görülen, mikroskobik olarak fetal testis görünümünde epiteliyal, stromal, karışık ve yaygın tipleri bulunan tümör. Epiteliyal tiplerin içerisinde Sertoli hücreleri bulunduğundan dişileşme görülebilir, gonadal stromal tümör, tübüler adenom, Pick tübüler adenomu, Pick testiküler adenomu. Arenoblastom.

Diğer dillerde Tübüler adenom anlamı nedir?

İngilizce'de Tübüler adenom ne demek ? : tubular adenoma