Tükürük nedir, Tükürük ne demek

"Tükürük" ile ilgili cümle

  • "Böyle tükürük saçtığına bakılırsa ya politikadan konuşuyor ya birini batırıyordu." - H. Taner

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Kulak altı, dil altı ve çene altı gibi tükürük bezleri tarafından salgılanan, besinleri ıslatıp kayganlık vererek yutmaya uygun duruma getiren, asidik veya bazik maddelerin sulandırılarak nötralleştirilmesine yarayan, saydam ve sulu ağız sıvısı, saliva, salya. Tükürük sıvısı müsin, alfa amilaz ve protein gibi organik ve birçok inorganik madde içerir.

İngilizce'de Tükürük ne demek? Tükürük ingilizcesi nedir?:

saliva

Fransızca'da Tükürük ne demek?:

salive

Osmanlıca Tükürük ne demek? Tükürük Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

lûâb

Tükürük anlamı, tanımı:

Tükürüğünü yutmak : İmrenip ağzı sulanmak.

Tükürük bezleri : Dil, çene ve kulak altında bulunan, tükürük salgılayan üç çift bez.

Tükürük hokkası : İçine tükürülen kap.

Tükürük otu : Zambakgillerden, 20-30 santimetre yüksekliğinde, küçük, beyaz veya sarı çiçekli, otsu ve çok yıllık bir bitki (Ornithogalum umbellatum).

Tükürükleme : Tükürüklemek işi.

Tükürüklemek : Tükürükle ıslatmak.

Tükürüklenme : Tükürüklenmek işi.

 

Tükürüklenmek : Tükürükleme işine konu olmak.

Salgı : Hücrelerin, vücuttaki bezlerin kandan ayırıp oluşturdukları ve yeniden kana, başka organa veya dışarıya saldıkları sıvı madde, ifraz. Güneş'ten dışarı doğru madde fırlaması.

Salya : Ağızdan sızan tükürük.

Tükürük : Tükürük bezlerinin ağza akan salgısı.

Tükürük amilazı : Tükürük bezleri tarafından salgılanan, ağızdaki sindirim sırasında nişastayı maltoz ve glikoza parçalayan enzim, pityalin.

Tükürük bezi kisti : Tükürük kanallarına yakın olarak tek veya çok bölümlü boşluklarda tükürüğün birikmesiyle oluşan duvarlarında epitel hücreleri bulunmayan kese tarzında genişleme, siyalosel.

Tükürük bezi yangısı : Mikroorganizmaların boşaltıcı kanal yoluyla veya kan yoluyla ulaşmasıyla veya yerel travmalara bağlı tükürük bezinin yangılanması, siyaladenitis, siyaloadenitis. Travmetik nedenlerden veya kuduz, sığırların kangrenli nezlesi, atların multisistemik eozinofilik epiteliotropik sendromu, gurm, köpek gençlik hastalığı gibi enfeksiyöz nedenlerden, A vitamini yetersizliğinden, klornaftalen zehirlenmesinden kaynaklanır.

Tükürük mukoseli : Tükürük kanallarının mekanik zedelenmesinin ve tıkanmasının bir sonucu olarak kistik boşluklar hâlinde, deri altında tükürüğün birikmesi, mukosel. Kahverengi ve müsinöz bir içerik vardır, zamanla katılaşır ve yapışkan bir durum alır.

Tükürük salgı azlığı : Apityalizm.

Tükürük taşı : Tükürük kanallarında tıkanmaya ve yırtılamaya yol açan, kalsiyum karbonat yapısında, beyaz renkte, sert ve tabakalı, çoğunlukla tek ve silindir biçiminde taş benzeri yapı, saya taşı, siyalolit.

Diğer dillerde Tükürük anlamı nedir?

İngilizce'de Tükürük ne demek? : adj. salivary

n. saliva, spittle, spit, gob, sputum

Fransızca'da Tükürük : salive [la], crachat [le]

Almanca'da Tükürük : n. Speichel, Spucke, Auswurf

Rusça'da Tükürük : n. плевок (M), слюна (F)