Tüketici nedir, Tüketici ne demek

  • Mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp kullanan, tüketen kimse, müstehlik, üretici karşıtı.
  • Bitiren, mahveden

"Tüketici" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır." - Anayasa

Biyoloji'deki anlamı:

Ototrof organizmaların ürettiği kaynakları tüketen heterotrof organizmalar.

Hukuki terim anlamı:

tahdîdî (bk. sınırlayıcı).

İktisat alanındaki kelime anlamı:

Mal ve hizmetleri doğrudan doğruya kullanarak gereksinimlerini karşılayan iktisadi karar birimi.

Bilimsel terim anlamı:

Mal ve özdekleri, yiyeceği kullanan, tüketen kişi.

İngilizce'de Tüketici ne demek? Tüketici ingilizcesi nedir?:

consumer

Tüketici hakkında bilgiler

Tüketici, iktisadi mal ve hizmetleri belirli bir bedel karşılığında satın alarak kullanan kişidir. Tüketim denildiğinde daha çok maddi anlamda tüketim anlaşılmaktadır. Hâlbuki maddi tüketim öğelerinin dışında maddi olmayan kültür, eğlence gibi tüketim öğeleri de vardır. Dolayısıyla, tüketicinin duygusal ve düşünsel ihtiyaçlarıyla da ilgilenmek gereği vardır.

Tüketici ile ilgili Cümleler

  • Ürünlerimizin iddia ettiğimiz kadar uzun ömürlü olmadığına dair tüketicilerden çok sayıda şikâyetler gelmektedir.
  • Biz tüketiciler daha fazla yerli ürün tüketmeliyiz.
  • Online alışveriş ve rezervasyonun büyümesi tüketiciler için hayatı oldukça iyileştirdi.
  • Çin dünyanın en büyük kömür üretici ve tüketicisidir.
 

Tüketici anlamı, kısaca tanımı:

Hizmet : Bakım, özen, ihtimam. Birinin işini görme veya birine yarayan bir işi yapma. Görev, iş.

Tüketici sayacı : Harcanmak üzere tüketim mahalline sevk edilen gazı ölçmekte kullanılan cihaz.

Tüketicilik : Tüketici olma durumu.

Yarar : Çıkar. Bir işten elde edilen iyi sonuç, fayda, avantaj. Yarayan, elverişli, uygun.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Müstehlik : Tüketici.

Üretici : Üretim sağlayan. Üretimle uğraşan kimse, yetiştirici, müstahsil, prodüktör, tüketici karşıtı.

Karşıt : Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast.

İktisadi : Ekonomik.

Bedel : Eşit, denk. Bir şeyin yerini tutabilen karşılık. Başkasının adına ve onun parası ile hacca giden kimse. Askerlik yapmamak veya yapılacak süreyi kısaltmak isteyenlerin devlete ödedikleri para. Değer, fiyat, kıymet. Bir ücret karşılığında çalışan kimse.

Tüketici alımı : Doğrudan doğruya tüketicilerce yapılan alım.

Tüketici bağımsızlığı : Tüketicilerin diğer tüketicilerin aldıkları kararlardan etkilenmediği durumu ifade eden tam rekabet koşullarından biri.

Tüketici bölümleme : Bir öbeğin, tümü bir araya gelmekle bu öbeği oluşturan altöbeklere ayrılması. ||Bir öbeğin tüketici bölümlemesi, birleşimi bu öbeğe eşit olan bir öbekler öbeğine ayrılmasıdır. Örn. {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} un tüketici bir bölümlemesi, bu öbeğin {o}, {1}, {2,3,5,7}. {4,6,8,9}. alt öbeklerine ayrılmasından oluşur.

 

Tüketici dengesi : İki mal tüketildiği varsayımı altında, bir tüketicinin belirli bir dönemde yapacağı harcama ile elde edeceği en çok faydayı gösteren, diğer bir deyişle tüketicinin bütçe doğrusu ile kayıtsızlık eğrisinin birbirine teğet olduğu nokta.

Tüketici dokunca : Nitelik denetiminde bir bölüm malın örnekleme yoluyla kabul edilmesinde kullanılan riziko.

Tüketici durum kümesi : En az birinin gerçek olması zorunlu olan durumların kümesi.

Tüketici egemenligi : Piyasa ekonomilerinde hangi mal ve hizmetlerin üretileceğine tüketicilerin tercihlerinin yön vermesi.

Tüketici egemenliği : Hangi malların üretileceğini ve ne edere satılacağını belirten öğenin tüketici yeğlemesi olduğunu savunan kuram.

Tüketici farkı : Tüketicilerin ödemeğe hazır oldukları eder ile gerçek olarak ödedikleri arasındaki olumlu fark.

Tüketici fiyat dizini : Bir ülkedeki bireylerin tükettiği mal ve hizmetlerden oluşturulan temsili bir mal sepetinde fiyatların belirli bir temel döneme göre ne yönde ve ne oranda değiştiğini gösteren dizin.

Diğer dillerde Tüketici anlamı nedir?

İngilizce'de Tüketici ne demek? : adj. depletory

n. consumer, user

Fransızca'da Tüketici : consommateur/trice [le][la]

Almanca'da Tüketici : n. Konsument, Verbraucher

Rusça'da Tüketici : n. потребитель (M)