Türdeş nedir, Türdeş ne demek

  • Türleri bir olanlardan her biri

Bir fizik terimi olarak tanımı:

[Bakınız: tektürel]

Bilimsel terim anlamı:

[Bakınız: biryapımlı]

Türdeş anlamı, kısaca tanımı:

Türdeşlik : Aynı türden olma durumu, soydaşlık.

Bir : Aynı, benzer. Tek. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Eş, aynı, bir boyda. Sayıların ilki. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Sadece. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Ancak, yalnız. Beraber. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Bu sayı kadar olan. Bir kez.

Her : Önüne geldiği ismin benzerlerini "teker teker hepsi, birer birer hepsi, birer birer tamamı" anlamıyla kapsayacak biçimde genelleştiren söz.

Biri : Bilinmeyen bir kimse. Bir tanesi.

Türdeş alan : Sanayileşme derecesi, okur yazar oranı, kişi başına gelir gibi benzer iktisadi ve sosyal özelliklere göre sınıflandırılan alanlar.

Türdeş altbölüm : Bir katmanlı örneklemede belli ayrıtlar bakımından benzerlik gösteren birimlerden oluşmuş katman ya da kesim. bk. bölme ölçütü, katmanlı örnekleme.

Türdeş bölge : Birbirine yakın özelliklere sahip komşu türdeş alanlar grubu. Oluşturduğu birimlerin temel nitelikleri biribirine çok benzeyen, toplumsal ve ekonomik nitelikleri yönünden bütünlük gösteren bölge.

 

Türdeş cebirsel çok terimli : Bütün değişkenlerine göre düşünüldüğünde, terimlerinin üstleri toplamı birbirlerine eşit olan çok terimli. Örnek. (…).Anlamdaş. türdeş çok terimli.

Türdeş çok terimli : [Bakınız: türdeş cebirsel çok terimli]

Türdeş denklem : Sağ yanı sıfıra özdeş olarak yazıldığında sol yanı içindeki değişkenlere göre bir türdeş işlev olan denklem.

Türdeş denklemler dizgesi : [Bakınız: türdeş doğrusal denklemler dizgesi,]

Türdeş doğrusal denklemler dizgesi : (…)Anlamdaş. türdeş denklemler dizgesi.

Türdeş doğrusal türetik denklem : (…)

Türdeş fonksiyon : Açıklayıcı değişkenlerin her biri t gibi bir katsayıyla çarpıldığında, t’yi kuvvetiyle birlikte çarpan olarak dışarıya alabilen fonksiyon.

Diğer dillerde Türdeş anlamı nedir?

İngilizce'de Türdeş ne demek? : adj. homogeneous, homologous, of the same kind, congeneric, congenerical, congenerous, solid

adv. of that ilk

n. fellow-creature

Fransızca'da Türdeş : homogène, similaire

Almanca'da Türdeş : n. Mitmensch