Türedi nedir, Türedi ne demek

Türedi; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Kendisinden umulmayan bir biçimde sivrilmiş ve hakkı olmayan bir duruma gelmiş (kimse), yerden bitme, zıpçıktı
  • Nereden geldiği, nasıl ortaya çıktığı belirsiz, gerçek bir değeri olmayan.

"Türedi" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Görgülü rolüne çıkmış zekâsız bir türediye benzeyecek." - R. H. Karay
  • "Hatta türedi ortaklar da çıkacak, veraset bile düzülecek, soy sop iddialarına girilecekti." - T. Buğra

Yerel Türkçe anlamı:

Saygısız, haylaz, serseri.

Fransızca'da Türedi ne demek?:

adventice

Türedi anlamı, kısaca tanımı:

Türe : Adalet.

Biçim : Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Tarz. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Herhangi bir şeyin benzeri. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Biçme işi.

Sivri : Ucuna doğru gittikçe incelen. Palamut. Ucu keskin ve batıcı olan. Genel tutumun veya geleneklerin dışında kalan, göze batıcı özelliği olan, aşırı.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

 

Bitme : Bitmek işi, finiş.

Zıpçıktı : Türedi. Görgüsüz, fırsatçı kimse.

Ortay : Bir uzayı, bir yüzeyi eşit iki parçaya bölen (düzlem, çizgi). Bir düzlem şeklin aynı yöndeki paralel bütün kirişlerini eşit parçalara bölen (çizgi).

Belirsiz : Belirli olmayan, belgisiz, gayrimuayyen, vuzuhsuz. Niteliği hakkında tam bir bilgi edinilemeyen, müphem. Bilinmeyen, meçhul.

Türediler : Balıkesir ilinde, Sarıbeyler bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Diğer dillerde Türedi anlamı nedir?

İngilizce'de Türedi ne demek? : [türemek] v. spring up, be derived, mushroom, multiply, be reproduced, pullulate

Almanca'da Türedi : n. Neureiche

Rusça'da Türedi : n. выскочка (MF)