Türeme ünlü nedir, Türeme ünlü ne demek

Türeme ünlü; bir dil bilgisi terimidir.

  • Kelimenin aslında bulunmayan, iç veya ön seste beliren ünlü: azm azim, Rum Urum, gepgenç gepegenç gibi

Dil bilgisi olarak anlamı:

(Derleme.. takma vokal, katma vokal) Sözcüğün aslında bulunmayan ve önseste veya içseste beliren ünlü: Rum> (Urum) , (stosyon) > istasyon, (skala) > iskele, (hükm) > hüküm, (azm) > azim, sapsağlam > sapasağlam, gepgenç> gepegenç ve benzeri

Gramer anlamı:

Asıl kelimede olmadığı hâlde çeşitli nedenlerle kelime başında veya içinde türeyen ünlü: Rus > urus İng. steam > istim, lazım > ilazım, grup > gurup, gencecik (<genç-e-cik), sabr > sabır, keşf > keşif ve benzeri bk. ünlü türemesi.

İngilizce'de Türeme ünlü ne demek? Türeme ünlü ingilizcesi nedir?:

anaptyctic vowel

Türeme ünlü kısaca anlamı, tanımı:

Türeme : Aynı kökten çıkma, iştikak. Türemek işi.

Türe : Adalet.

Ünlü : Ses yolunda bir engele çarpmadan çıkan ses, sesli, sesli harf, vokal: a, e, ı, i, o, ö, u, ü. Ün salmış olan, şöhretli, meşhur, şanlı, namlı, namdar, anlı şanlı.

Kelime : Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük.

Bulunma : Bulunmak işi.

Azim : Bir işteki engelleri yenme kararlılığı.

Gepegenç : Gencecik.