Türlü nedir, Türlü ne demek

Türlü; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtelif
  • Çeşitli sebzelerle pişirilen yemek.

Türlü anlamı, tanımı:

Bin türlü : Birbirinden çok farklı, çok değişik bir biçimde. Birbirinden çok farklı, çok değişik, bin çeşit.

Bir türlü : Tekrarlı kullanıldığında işin yapılmasının da yapılmamasının da aynı derecede kötü olduğunu belirten bir söz. Hiçbir şekilde, hiçbir yolla.

Bu türlü : Böyle, bu biçimde.

Envaitürlü : Çok değişik türleri olan, çeşitli çeşitli, türlü türlü, envaiçeşit, envaiçeşitli.

Bacak kadar boyu var türlü türlü huyu var : "yaşı küçük ancak herkesten farklı alışkanlıklar, huylar edinmiş" anlamında kullanılan bir söz.

Muhtelif : Zıt, birbirini tutmayan. Çeşit çeşit, çeşitli.

Sebze : Genellikle pişirilerek yenen bitkiler veya bunların taneleri, göveri, göverti, sebzevat, zerzevat.

Yemek : Gücünü kırmak, perişan etmek, mahvetmek. Başkasının parasını harcamak. Batmak, çizmek, kaşındırmak, dalamak. Yemek yeme, karın doyurma işi. Kandırmak. Ağızda çiğneyerek yutmak. Aşındırmak, kemirmek, oymak, delmek. Birine alacağını vermemek, ödememek. Yenmek için pişirilip hazırlanmış yiyecek, aş, taam, ekmek. Yasal yoldan cezalandırılmak. Konuklara yiyecek verilerek yapılmış olan ağırlama. Sürekli üzmek, tedirgin etmek. Harcanmak, kullanılmak, sarf edilmek. Harcamak, tüketmek, bitirmek. Isırmak. Günün belli saatlerinde yenilen besin. Hakkı olmayan ve kendisine yasak edilmiş bulunan bir şeyi kabul etmek. Hoşa gitmeyen kötü bir duruma uğramak, tutulmak.

 

Çeşitli : Çeşidi çok olan, türlü, mütenevvi.

Türlü biçimli sözcük : Kök ve eki türlü biçimlerde bulunan aynı sözcük: Tirpit, tirpidin, tirpitil (çapa) ; alnaç, annaç, anaç, armaç (cephe, alın) vb.

Türlü çeşit açılar : 3 Türlü çeşit açılar ; Bir dikey açı, kenarları biribirine dikey olan açıdır. Dikey açı, köşesi merkez olarak çizilen çemberin dörtte birini kapsar ve ölçüsü 90° dır. Misal : MAC dikey açısının kenarları biribirine dikeydir ve bu dikey açı, köşesi A merkez olarak çizilen çemberin dörtte birini kapsar. Çemberde 360° olduğundan onun dörtte biri olan MDC yayında 90° vardır.Bu suretle MAC açısında da 90° var demektir. Şekil : 16

Türlü renk : (algısal anlamda) : Algılanan, belirli bir türü olan renk. (ruhfiziksel anlamda) [Alm. bunte Farbvalenz] [Fr. couleur chromatique psychophysique] [İng. psychophysical chromatic colour]: Tayfsal renk yoğunluğu sıfır olmayan, dolayısıyle, bir baskın dalga boyu olan ruhfiziksel renk.

Türlü tevür : Çeşitli renk.

Türlübey : Denizli şehrinde, Buldan ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

Türlübohça : Çocuk oyuncağı.

Türlüm : Türlü

Türlü ile ilgili Cümleler

  • O, sınavı geçmek için her türlü çabayı sarfediyor.
  • Biz her türlü şey hakkında konuştuk.
  • Kimse beni başka türlü ikna edemez.
  • Asla başka türlü düşünme.
  • Verebileceğiniz her türlü yardıma çok memnun olurum.
  • O klasik ya da folk, her türlü enstrümanı çalabilir.
  • Japon tarzı bir handa, onlar her türlü ihtiyacınla ilgilenirler, bu nedenle parmağını kaldırmak zorunda kalmazsın.
 

Diğer dillerde Türlü anlamı nedir?

İngilizce'de Türlü ne demek? : adj. various, varied, variegated, sundry

n. hotchpotch, hodge podge, olio, mixed vegetables

Fransızca'da Türlü : sorte [la], genre [le]; macédoine de légumes

Almanca'da Türlü : n. Allerlei

Rusça'da Türlü : n. сорт (M), вариант (M)