Taşınır ev nedir, Taşınır ev ne demek

  • Geçici bir süre kullanılmak üzere değişik yerlere kurulan küçük konut, konteyner ev

Taşınır ev kısaca anlamı, tanımı:

Taşınır : Taşınabilen (eşya). Para, çek, senet, tahvil vb. değerli kâğıt, taşınabilir, menkul.

Geçici : Yaya, yoldan veya karşıdan karşıya geçen kimse, yolcu. Çok sürmeyen. Bulaşan, bulaşıcı. Kısa ve belli bir süre için olan, muvakkat, palyatif, kalıcı karşıtı.

Kullanılmak : Kullanma işine konu olmak.

Değişik : Yedek iç çamaşırı, giyecek. Alışılmışın dışında bir özelliği bulunan. Çok hastalık geçirerek gelişmemiş çocuk. Farklı. Değiştirilmiş, muaddel.

Kurul : Bir işi yapmak, yönetmek veya bir kurum ve kuruluşu temsil etmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, heyet, konsey, asamble.

Küçük : Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse. Değersiz, önemsiz. Yaşı daha az olan. Niteliği aşağı olan, bayağı. Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı. Geri aşamada. Kısık, parlak olmayan (ses). Niceliği az olan. Küçük abdest.

Konut : Ön doğru: Eukleides'in "Bir noktadan bir doğruya ancak bir paralel çizilebilir." yolundaki konutu gibi. İnsanların içinde yaşadıkları ev, apartman vb. yer, mesken, ikametgâh.

Konteyner : Taşımalık.