Taşınır mallara karşılık öndelik nedir, Taşınır mallara karşılık öndelik ne demek

Taşınır mallara karşılık öndelik; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür.

Teknik terim anlamı:

Taşınır değerlerin tutulanması karşılığı öncelikle yapılan ödemeler.

Pay ve borç belgitleri karşılığı verilen öndelikler.

Taşınır mallara karşılık öndelik kısaca anlamı, tanımı

Mallar : Emvâl. Yararlanılabilecek ve kullanılabilecek nitelikte olan taşınır mallar

Önde : Orada : Kalem önde.

Öndel : Önce gelen, birinci, başta giden. [Bakınız: öncül]. Ekin biçenlerin sağında giden ve biçmeyi önde götüren adam.

Taşınır mal : [Bakınız: taşınır]. Pay ve borç belgitleri gibi yasal hükümlerle aktarılabilen mallar. Eşya ve hayvanlar gibi yer değiştirebilen mallar.

Karşı : Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi. İçin, hakkında. Bulunan yere göre önde, ileride olan. Karşılık olarak, mukabil. -e doğru. Karşıt, zıt, muhalif. Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı. Ön, kat, huzur. Yüzünü bir şeye doğru çevirerek.

Karşılık : Bir davranışın karşı tarafta uyandırdığı, gerektirdiği başka davranış, mukabele. Bir iş için ayrılmış para, ödenek, tahsisat. Bir şey alınırken karşı tarafa verilen başka şey, bedel. Cevap, yanıt. Bir dildeki bir sözü başka bir dilde aynı anlamda karşılayan söz.

 

Öndelik : Yapılacak bir hizmet veya satın alınacak bir mal için anlaşmaya göre önceden ödenen miktar, avans.

Taşınır : Taşınabilen (eşya). Para, çek, senet, tahvil vb. değerli kâğıt, taşınabilir, menkul.

Pay ve borç belgitleri : Değerli kâğıt, pay belgiti, borç belgiti, güvence ödeği gibi her çeşit tecimsel belgitler.

Taşınır değerler : Pay ve borç belgiti değerli kâğıt, taşınır mal, güvenceli ödek ve her çeşit tecimsel belgeler.

Taşınır değer : Senet, bono, tahvil, hisse senedi vb. belge.

Öncelikle : Öne alınarak, daha önce olarak.

Öncelik : Bir şeyin öbüründen önce olması durumu, takaddüm.

Belgit : Senet. Bir önermeyi tanıtlamak için gösterilen ve daha önce doğru diye kabul edilen başka önerme, hüccet, burhan.

Değer : Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet. Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı. Üstün nitelik, meziyet, kıymet. Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey. Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse. Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, bedel, kıymet, paha, valör. Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü.

Belgi : Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik, alamet, nişan. Şiar.

Öncel : Bir görevde, meslekte kendinden önce yerini tutmuş olan kimse, selef, eslaf, ardıl karşıtı. Önceden yaşamış olanlar. Sonucun çıkarıldığı önerme ya da önermeler.

Diğer dillerde Taşınır mallara karşılık öndelik anlamı nedir?

İngilizce'de Taşınır mallara karşılık öndelik ne demek ? : advance on current securities