Taşınır sahne nedir, Taşınır sahne ne demek

Taşınır sahne; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir.

Teknik terim anlamı:

Gerektiği yere taşınabilen, katlanıp açılabilen sahne.

Taşınır sahne anlamı, tanımı

Sahn : Avlu. Cami, medrese ve kiliselerde umumun toplanmasına mahsus üstü kubbeli, örtülü yer

Sahne : İzleyicilerin kolayca görebilmeleri için genellikle yerden belli bir ölçüde yüksek yapılan, oyun, müzik vb. gösteri yapmaya uygun yer, oyunluk. Bir oyun veya filmin başlıca bölümlerinden her biri. Bir konu veya çalışma çevresi, çalışma dalı. Görüntü. Tanık olunan, gözlenen olay.

Taşınır : Taşınabilen (eşya). Para, çek, senet, tahvil vb. değerli kâğıt, taşınabilir, menkul.

Katlan : Oyunda başlama çizgisine konulan taş.

Gerek : İcap. Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım.

Katla : Kat, defa, kerre.

Açıl : Açılmanın yapılması için verilen komut. Büyü, serpil, geliş” anlamında bir söz.

Gere : Meyve dallarını eğmek ya da davarları yakalamak için kullanılan ucu çengelli uzun sırık. Geniş. Ağız kavgası, çekişme.

Diğer dillerde Taşınır sahne anlamı nedir?

İngilizce'de Taşınır sahne ne demek ? : clap-stage