Taşınmaz nedir, Taşınmaz ne demek

Taşınmaz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Taşınamayan
  • Ev, tarla vb. taşınamayan mülk, gayrimenkul.

Hukuki terim anlamı:

gayr-i menkul. ~ kütüğü: gayr-i menkul sicilli, tapu sicilli (bk. tapu kütüğü).

İktisat alanındaki kelime anlamı:

Ev, arsa, bahçe ve benzeri taşınamayan mal ve mülklerin ortak adı.

Bilimsel terim anlamı:

Toplum yararı amacıyla getirilmiş sınırlamalar dışında, iyelerine, bunları diledikleri gibi kullanma hakkı veren toprak ve yapılar.

İngilizce'de Taşınmaz ne demek? Taşınmaz ingilizcesi nedir?:

immovable goods, real estate, landed property; real estate

Taşınmaz hakkında bilgiler

[Bakınız: gayrimenkul]

Taşınmaz kısaca anlamı, tanımı:

Gayrimenkul : Taşınmaz.

Taşınma : Taşınmak işi.

Tarla : Tarıma elverişli olan, sınırlı ve belirli toprak parçası. Deniz hayvanlarının çok olduğu yer.

Mülk : Ev, dükkân, arazi vb. taşınmaz mal. Devletin egemenliği altında bulunan toprakların bütünü, ülke. Vakıf olmayıp doğrudan doğruya birinin malı olan yer veya yapı.

Taşınmaz belgeleri : Bedelleri, inşa edilecek veya edilmekte olan taşınmazların finansmanında kullanılmak üzere çıkardıkları, değerleri birbirine eşit ve hamiline yazılı taşınır değer.

Taşınmaz belgeleri piyasası : Sermaye Piyasası Kurulu bünyesinde 3 Haziran 1996 tarihinde kurulan ve taşınmaz belgelerinin alınıp satıldığı piyasa.

 

Taşınmaz kredisi : Taşınmaz ipoteği karşılığında açılan kredi. krş. tutsat

Taşınmaz mal saycası : Taşınmaz mallar tutusu karşılığında verilen sayca.

Taşınmaz mal tutusu : Taşınmaz malın inanca olarak borç karşılığı tutulanması.

Taşınmaz mallar : Yapı, yer ve benzeri gibi taşınmaları olanaksız mallar.

Taşınmaz mallar karşılığı öndelik : Yapı, yer, makine ve benzeri durağan değerler üzerindeki iyelikler tutulanarak verilen borç paralar. Bu kuralla yapılan öndelik ödemeleri.

Taşınmaz yatırım fonu : Taşınmazlara yatırım yapılmak suretiyle ortaklarına gelir sağlayan fon.

Taşınmaz yatırım ortaklığı : Taşınmazlara, taşınmaza dayalı proje ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak etkinlikte bulunan bir sermaye piyasası kurumu ve özel bir portföy yönetim şirketi.

Taşınmaz yükümlülüğü : Taşınmaz iyesinin, başkaları için yüklenmek zorunda olduğu yükümlülük ve sorumluluklar.

Diğer dillerde Taşınmaz anlamı nedir?

İngilizce'de Taşınmaz ne demek? : adj. immovable, unmovable, real

Fransızca'da Taşınmaz : immeuble, intransportable, immobilier/ière

Rusça'da Taşınmaz : adj. нетранспортабельный