Tahakkuk nedir, Tahakkuk ne demek

Tahakkuk; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Gerçekleşme, yerine gelme

İktisat alanındaki kelime anlamı:

Bir alacak hakkının doğması.

İngilizce'de Tahakkuk ne demek? Tahakkuk ingilizcesi nedir?:

realization, assessment

Tahakkuk anlamı, tanımı:

Tahakkuk ettirmek : Kurum, kuruluş veya kişilerin herhangi bir konuda ödemesi gereken miktarı belirlemek.

Tahakkuk etmek : Gerçekleşmek.

Gerçekleşme : Gerçekleşmek işi, tahakkuk.

Gelme : Gelmek işi. Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi. Gelmiş olan. Yetişme.

Yerine : Alegori. Başkasının adına. Bir şeyin veya bir kimsenin yerini almak üzere.

Tahakkuk eden faiz : Taşınır değerlerin veya bir borcun vadesi dolduğu halde henüz ödenmemiş birikmiş faizleri.

Tahakkuk etmiş faiz : Alacak hakkı doğmuş ancak henüz tahsil edilmemiş faiz.

Tahakkuk etmiş gelir : Kazanılmış ancak tahsil edilmemiş gelir.

Tahakkuk etmiş gider : Ortaya çıkmış ancak henüz ödemesi yapılmamış gider.

Tahakkuk etmiş vergi : Alacak hakkı doğmuş ancak vergi idaresi tarafıdan henüz tahsil edilmemiş vergi.

Tahakkuk temelli muhasebe yöntemi : Taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre gelecek dönemlerde gerçekleşek gelir veya giderleri ilgili oldukları muhasebe döneminin mali tablolarına yansıtmak amacıyla kullanılan muhasebe yöntemi.

Diğer dillerde Tahakkuk anlamı nedir?

Almanca'da Tahakkuk : die Verifizierung, die Realisierung die Verwirklichung

Rusça'da Tahakkuk : n. претворение (N)