Tale nedir, Tale ne demek

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Köpek yavrusu.

Tarla.

Tale ile ilgili Cümleler

 • Onun talebini onayladılar.
 • Taleplerimizi karşılayacak mısın?
 • Talebinizi kabul mü yoksa red mi edeceğimize karar vermemiz gerekiyor.
 • Asker talebi reddedemediğine karar verdi.
 • Talebimiz kabul edildi.
 • “Hariciye Nazırı Tevfik Paşa gelerek iade edilmelerini talep eylemiş.”
 • Onun mantıksız bir talep olduğunu düşünüyorum.
 • “Soruşturma açılmasını bizzat ben talep ettim.”
 • Bu senin talep ettiğin bilgidir.
 • Ali daha fazla bilgi talep etti.
 • Talep onaylandı.
 • Tom'un talepleri mantıksız değil.
 • Tom'un taleplerini kabul etmeyi öneririm.
 • Taleplerinin ne anlama geldiğinin farkında değiller.
 • Talebe göre fiyat değişir.

Tale ile ilgili Atasözü veya Deyim

talep etmek : istemek, istekte bulunmak.

talep eylemek : istemek.

Tale anlamı, tanımı

Taleb : İstem

Taleh : Kısmet, talih// taleh kuşi: talih kuşu.

Talek : Gelini süsleyen kadın.

Talemek : Yağma etmek.

Talepkar : İstekli.

Taleş : Çöp. (Uluğbey Senirkent Isparta).

Yatırım talep eğrisi : Faiz oranı dışındaki diğer tüm değişkenlerin sabit olduğu varsayımı altında, firmanın yapmayı istediği yatırım harcaması-faiz oranı bileşimlerini gösteren noktaların geometrik yeri, diğer bir deyişle sermayenin marjinal etkenliği eğrisinin negatif eğimli olan kısmı.

 

Arz talep : Üreticinin piyasaya mal çıkarması ve tüketicinin piyasadan mal çekmesi olayları, sunu ve istem.

Arz talep dengesi : Üretimin talebe uygun miktarda planlanması.

Arz talep kanunu : Piyasalarda sunu ve istem dengesini düzenli tutma sistemi.

Efektif talep : Bir malı satın alma gücüne sahip olanın satın alma gücü ile desteklenen isteği.

Talebe : Öğrenci.

Talebelik : Öğrencilik.

Talep : Bir kimseden bir şeyi yapmasını veya yapmamasını isteme, dileme, istem. İstek.

Talepname : İstek bildiren belge.

Köpek : Köpekgillerden, boy ve biçim bakımından pek çok cinsi olan, çok iyi koku alan, sadık, bekçilik ve avcılık gibi işler için beslenen memeli hayvan (Canis familiaris): “Onun vaktiyle pek sevdiği küçük, sırtı siyah ve göğsü beyaz, oynak bir köpeği varmış.” -A. Ş. Hisar. Aşağılık niyetlerle yaltaklanan veya davranışları kötü olan kimse için kullanılan bir sövgü sözü. [Bakınız: evcil köpek]. Köpekgiller familyasından görünüş ve büyüklükleri farklı üç yüzden fazla evcil ırkı olan hem etçil hem de otçul olan hayvan. (Canis familiaris) Etçiller (Carnivora) takımının köpekgiller (Canidae) familyasından bir memeli türü. Soyu bugün bilinmeyen yaban türlerden evcilleştirilmiştir. En anlaklı hayvanlardan biridir. 94 ırkı vardır. İyi koku alır. Buldok (Canis familiaris molossus hibernicus), tazı (C. familiaris grajus hibernicus), senbernar (C. familiaris extrarius st. bernardi) bunların en iyi bilinenridir.

 

Yavru : Yeni doğmuş hayvan ya da insan. Bir şeyin küçüğü. Çocuk, evlat. Güzel, alımlı genç kız.

Tarla : Tarıma elverişli olan, sınırlı ve belirli toprak parçası. Deniz hayvanlarının çok olduğu yer.

Diğer dillerde Talbot plateau yasası anlamı nedir?

İngilizce'de Talbot plateau yasası ne demek ? : talbot-plateau law