Talidomit nedir, Talidomit ne demek

Talidomit; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Teratojenik etkileri olan hipnosedatif bir ilaç.

Talidomit hakkında bilgiler

Talidomit, tıpta yatıştırıcı ve kusmayı önleyici olarak kullanılırken, dölütte doğuştan yapı bozukluklarına yol açtığı belirlendiği için terk edilen ilaç. Hamilelik döneminde sabah bulantılarına karşı kullanılan Talidomit'i kullanan anne adaylarının gebeliklerinin ilk aylarında çocuklarında kol ve bacaklarda, dışkulak yolu, göz ve mide-bağırsak kanalında yapı bozuklukları ortaya çıktığı gözlendi. 1959-62 arasında Batı Almanya'da 2 bin-3 bin, Britanya'da 500 kadar bebek bu tür oluşum bozukluklarıyla doğdu. 1950'li ve 60'lı yıllarda dünya genelinde uzuvları olmadan veya kısa doğan bu bebeklere, bu duruma yol açan talidomitten esinlenilerek "Talidomit Çocukları" denmektedir. ABD'de talidomit klinikte hiç kullanılmadı. Bu olaydan önce annenin gebelik sırasında aldığı ilaçların dölütü pek fazla etkilemediği sanılırdı. Talidomit, engelli doğumlarla ilişkisinin tespit edilmesinin ardından 1961'de piyasadan çekildi. Talidomit, Hansen basili üzerinde etkilidir ve yalnız cüzam tedavisinde antibakteriyel ilaçlarla birlikte kullanılmaktadır. Araştırmacılar tarafından organ ve doku naklinde yararlı olabileceği öne sürülmektedir.

 

Talidomit anlamı, tanımı

Tali : İkinci derecede olan, ikincil

Teratojenik etki : İlaç ve yabancı maddelerin anne karnından plasenta yoluyla yavrunun dolaşımına geçmesi sonucu yavruda biçim bozuklukları ve noksan gelişme sonucu kendini gösteren bozukluklar.

Antibakteriyel : Bakteri üremesini engelleyen. Bakteriyel üremeye engel olma veya bakterilerin öldürülmesi. Bakterilerin yaşamasını durduran veya üremesini önleyen kimyasal madde.

Hipnosedatif : Küçük dozlarında sakinleştirici etki, daha büyük dozlarda ise uyku doğurucu etki yapan ilaç.

Yatıştırıcı : Yatıştırma özelliği olan, yatıştıran, sakinleştiren. Ağrıyı, sızıyı gideren (ilaç), müsekkin, trankilizan.

Araştırmacı : Araştırma yapan, inceleyen kimse, araştırıcı, araştırman, mütetebbi.

Kullanılmak : Kullanma işine konu olmak.

Kullanılma : Kullanılmak işi.

Sırasında : Gerekince, yerinde ve zamanında.

Araştırma : Araştırmak işi, araştırı, istikşaf, taharri, tetkik. Bilim ve sanatla ilgili olarak yapılmış olan yöntemli çalışma, araştırı.

Teratojen : Normal embriyonal gelişmeyi bozarak kusurlu doku veya organ oluşmasına neden olan madde veya etken. Anneden plasenta yoluyla yavrunun dolaşımına geçmesi sonucu yavruda doğuştan biçim bozukluklarına neden olan etkenler veya maddeler.

Hamilelik : Gebelik. Hamile elbisesi.

Birlikte : Bir arada, beraberce, hep beraber. Yanında, beraberinde. Beraber.

Bozukluk : Bozuk olma durumu. Bozuk para.

Sürülmek : Sürme işine konu olmak veya sürme işi yapılmak. Uzaklaştırılmak, nefyedilmek.

 

Etkileme : Etkilemek işi, tesir.

Doğuştan : Yaradılıştan. Kişinin doğduğu andan beri var olan, doğuşla birlikte gelen, fıtri.

Bebekler : İzmir şehrinde, Ödemiş belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

Önleyici : Yenimli ortamlarda ve temizleme işlemlerinde kullanılan çözeltilerin bileşimindeki asitlerin, metal yüzey üzerindeki etkilerini azaltmak ve yavaşlatmak için kullanılan özdek.

Üzerinde : Üstünde. ile ilgili, üzerine.

Diğer dillerde Talidomit anlamı nedir?

İngilizce'de Talidomit ne demek ? : talidomide