Talihsizlik nedir, Talihsizlik ne demek

  • Talihsiz olma durumu, şanssızlık, bahtsızlık

"Talihsizlik" ile ilgili cümleler

  • "Hayatımızda çok defa talih veya talihsizlikler tesadüflerin eseridir." - R. H. Karay

Talihsizlik tanımı, anlamı:

Talihsiz : Talihi ters olan, talihi kötü olan, şanssız, bahtsız (kimse).

Talih : Şans.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

Şanssızlık : Şanssız olma durumu.

Bahtsızlık : Bahtsız olma durumu, mutsuzluk.

Olma : Olmak işi.

Talihsizlik ile ilgili Cümleler

  • Talihsizlikler nadiren birer birer gelirler.
  • Pasaportunu kaybetmesi talihsizlikti.
  • O zamandan beri bir dizi talihsizlikler yaşadım.
  • Dün yağmu yağması talihsizlik oldu.
  • O, bir talihsizlik yaşadı.
  • Talihsizliklerin asla tek başına gelmediklerini unutmuyorum.
  • O, Avrupa'dayken birtakım talihsizliklerle karşılaştığını duydum.

Diğer dillerde Talihsizlik anlamı nedir?

İngilizce'de Talihsizlik ne demek? : [tâlihsizlik] n. inauspiciousness, misfortune, ill luck, mishap, contretemps, fatality, hard line, infelicity, mischance

Fransızca'da Talihsizlik : malchance [la], malheur [le], revers de fortune, disgrâce [la], infortune [la]

Almanca'da Talihsizlik : n. Kalamität, Unglück, Widerwärtigkeit

Rusça'da Talihsizlik : n. несчастье (N), невезение (N), неудача (F)