Tamamlanmak nedir, Tamamlanmak ne demek

  • Eksiksiz duruma getirilmek, tamam olmak, bütünlenmek
  • Bitirilmek.

"Tamamlanmak" ile ilgili cümleler

  • "Ayakkabıları çıkarıp terlikleri giyme faslı tamamlanmıştır." - T. Buğra

Tamamlanmak kısaca anlamı, tanımı:

Tamamlanma : Tamamlanmak işi.

Tamam : Evet. Eksiksiz. Yanlış ve yalan olmayan, doğru. Tamamlanmış, bitmiş. Bütün, tüm. Beğenilmeyen bir iş veya öneri karşısında söylenen bir söz.

Eksik : Mükemmel olmayan, kusurlu, muallel, sakat. İhtiyaç duyulan şey. Bir bölümü olmayan, noksan, natamam. Az.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

Getirilmek : Gelmesi sağlanmak.

Bütünlenmek : Bütünleme işine konu olmak, ikmal edilmek, tamamlanmak.

Bitirilmek : Bitirme işine konu olmak.

Tamamlanmak ile ilgili Cümleler

  • Herkes tamamlanmak ister.
  • Bulmaca tamamlanmak üzere.

Diğer dillerde Tamamlanmak anlamı nedir?

İngilizce'de Tamamlanmak ne demek? : v. be done, round

Fransızca'da Tamamlanmak : être complété, être achevé, s'accomplir, s'achever

Rusça'da Tamamlanmak : v. завершаться, завершиться