Tanıma nedir, Tanıma ne demek

 • Tanımak işi

"Tanıma" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Hocayı tam olarak tanıması, bilmesi gerektiğini sanıyordu." - T. Buğra

Eğitim alanındaki sözlük anlamı:

Var olan bir şeyi algılama.

Daha önce bilinen bir şeyi, bir kimseyi anımsama.

Bir şey ya da bir kimse ile ilgili doğru ve tam bilgisi bulunma.

Hukuki terim anlamı:

ikrâr.

Tiyatro'daki terim anlamı:

Oyunun gelişim süresi içinde tanıma. Aristoteles'e göre dram sanatı için en ustacası sonuncusudur.

Dış işaretlerden (benler, yaralar),

Anıların canlanması ile,

Benzer yanlar bularak, mantık yoluyla,

Bulgu. Aristoteles'in "Poetiko" adlı kitabındaki bölümleme. Bir yabancıyı bir işaretten, taşıdığı eşyadan, yaptığı hareketlerden tanıma. Aristoteles bunu şöyle bölümlemiştir:

Bir kimsenin kendini ele vermesiyle,

Bilimsel terim anlamı:

Herhangi bir olayda işlemin kişisel olarak yapıldığının karşılıklı olarak tanımı ve açıklanması.

Daha önce görülmüş ya da öğrenilmiş bir kişi ya da nesneyle karşılaşınca anımsayarak o olduğunun ayırdına varma.

Bir nesne ya da özelliği, tanımlama ve çözümlemelere elverecek biçimde başkalarından ayırabilme durumu.

İngilizce'de Tanıma ne demek? Tanıma ingilizcesi nedir?:

recognition, ackonwledgment, identification

 

Almanca'da Tanıma ne demek?:

kenntlich machen

Fransızca'da Tanıma ne demek?:

reconnaissance

Tanıma kısaca anlamı, tanımı:

Tanım : Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtme veya açıklama, tarif.

Tanımak : Varlığını kabul etmek. Sorumlu bilmek. Boyun eğmek, yargısına uymak, saymak. Daha önce görmüş olmak, ilişkisi bulunmak, bilmek. Bir kimse veya şeyle ilgili, doğru ve tam bilgisi bulunmak. Bilip ayırmak, seçmek, ayırt etmek. Daha önce görülen, bilinen bir kimse veya şeyle karşılaşıldığında bunun kim veya ne olduğunu hatırlamak. Bir şeyin yapılması, bitirilmesi için belli bir süre vermek.

Tanımamazlık : Tanımazlık.

Tanımazlık : Tanımama durumu.

Tanımazlıktan gelmek : Bir kimseyi tanıdığı hâlde tanımıyormuş gibi davranmak.

Ayrıcalık tanımak : Birini kayırmak. birine özel hak vermek.

Engel tanımamak : Her türlü zorluğa karşın başarılı olmak.

Hakkı tanımak : İzin vermek.

İçli dışlı tanımak : Yakından, bütün özellikleriyle bilmek.

Kargadan başka kuş tanımamak : Bildiğinden veya öğrendiğinden kesinlikle şaşmamak.

Muafiyet tanımak : Kendisinden beklenilen veya istenilenlerin bütününü istememek.

Şans tanımak : İmkân vermek, fırsat vermek.

Şart şurt tanımamak : Kendini hiçbir şarta bağlı saymamak.

 

Zaman tanımak : Bir iş için yeterli zaman vermek. bitmeyen bir iş için süreyi uzatmak.

Tanıma maddesi : Sınava giren kimseden, iki ya da daha çok sayıda yanıttan doğru olanını tanıyıp seçmesi istenilen test sorusu, bk. anımsatma maddesi.

Tanıma yeri : Promoter ile diğer DNA dizileri arasında muhafaza edilen ve RNA polimeraz ile düzenleyici proteinler gibi DNA'ya bağlanan proteinler tarafından tanınan bölgeler.

Tanıma yöntemi : Deneğin daha önce edindiği bilgileri, türlü ölçerler aracılığıyle denetleme yöntemi.

Tanımaca : Bilmece.

Tanımag : Dikkat etmek

Tanımalı hekat : Bilmece : öyle bir tanımalı hekat söyledi ki hiç birimiz bulamadık.

Tanımaz : Tanımayan.

Tanıma ile ilgili Cümleler

 • Tanımadığım birinden tavsiye almıyorum.
 • Kayınpederimi daha iyi tanımak istiyorum.
 • Ali bana babasını tanıyıp tanımadığımı sordu.
 • Tanımadığın insanlardan gelen e-mail'ları hiçbir şey yokmuş gibi cevaplayamazsın.
 • Ali o kadar çok değişmiş ki onu tanımadım.
 • Hiç kimse seni tanımayacak.
 • Tanımadan onun hakkında bilgi sahibi olmadan nasıl karar vereyim?
 • Tanımadığım insanlarla konuşmayı sevmem.
 • Onun ne olduğunu tanımadım.
 • Beni tanımayacağını düşündüm.
 • Tanımadığım bir ses duydum.
 • Tanımadığım birini nasıl özleyebilirim?
 • Tanımadığım bir adam evimin önünde ileri geri yürüyordu.
 • Onu şimdi görsen muhtemelen sen bile onu tanımazsın.

Diğer dillerde Tanıma anlamı nedir?

İngilizce'de Tanıma ne demek? : n. recognition, acknowledgement, acknowledgment, recognizance, identification, spotting, familiarization, acquaintance

Fransızca'da Tanıma : connaissance [la], reconnaissance [la]

Almanca'da Tanıma : n. Anerkennung, Bekanntschaft, Erkennung, Sanktion

Rusça'da Tanıma : n. узнавание (N), распознавание (N), признание (N), узаконивание (N), предоставление (N)