Tanımazlık nedir, Tanımazlık ne demek

  • Tanımama durumu

Tanımazlık kısaca anlamı, tanımı:

Tanımazlıktan gelmek : Bir kimseyi tanıdığı hâlde tanımıyormuş gibi davranmak.

Baştanımazlık : Baştanımaz olma durumu.

Tanrıtanımazlık : Tanrı'nın varlığını inkâr eden öğreti, ateizm.

Töretanımazlık : Toplumca benimsenmiş töre ile ilgili değerleri değiştirmek isteyen öğretilerin genel adı, immoralizm.

Tanıma : Tanımak işi.

Tanım : Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtme veya açıklama, tarif.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Diğer dillerde Tanımazlık anlamı nedir?

İngilizce'de Tanımazlık ne demek? : pretending not to know