Tanımlamak nedir, Tanımlamak ne demek

  • Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtmek ve açıklamak, tarif etmek

Orta Öğretim alanındaki anlamı:

sınırlamak, (tariflemek) (matematik)

İngilizce'de Tanımlamak ne demek? Tanımlamak ingilizcesi nedir?:

define

Osmanlıca Tanımlamak ne demek? Tanımlamak Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

tahdid etmek, tarif etmek

Tanımlamak kısaca anlamı, tanımı:

Tanımlama : Tanımlamak işi, tarif etme.

Tanım : Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtme veya açıklama, tarif.

Kavram : Tutam, avuç dolusu. Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, konsept, nosyon. Karın zarı, periton. Nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım, mefhum, konsept, nosyon.

Nitelik : Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet. Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite. Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçülebilen özellik, keyfiyet.

Eksik : İhtiyaç duyulan şey. Bir bölümü olmayan, noksan, natamam. Mükemmel olmayan, kusurlu, muallel, sakat. Az.

Belirtmek : Açıklamak, tebarüz ettirmek.

Açıklamak : Açıkça söylemek, ifşa etmek. Bir konuyla ilgili gerekli bilgileri vermek, izah etmek. Bir sorunla ilgili aydınlatıcı bilgi vermek, tavzih etmek. Bir sözün, bir yazının ne anlatmak istediğini belirtmek, yorumlamak. Belirtmek, göstermek, açığa vurmak, izhar etmek.

 

Tarif : Tanım. Bir şeyin bulunduğu yeri, çevre ile ilgisini belirterek açıklama. Bir işin yapılış yöntemini açıklama ve belirtme.

Tanımlamak ile ilgili Cümleler

  • Japonlar kendilerini ait oldukları grupla tanımlamak eğilimindedir.
  • 1950'li yıllarda şehir Buenos Aires'in milangolarında yaygın olan tangoyu dans etme stilini tanımlamak için 'Milonguero stili tango' terimi 1990'ların başında uyduruldu.
  • Kimyasal semboller kimyasal elementleri tanımlamak için kullanılır.
  • Tom'la ilişkinizi nasıl tanımlamak istiyorsun?
  • "Üçgen"'i tanımlamak zor.
  • Paris sendromu bir tür kültür şokudur. Şehrin moda merkezi imgesine kapılıp Paris'te yaşamaya başlayan, sonrasında yerel adetlere ve kültüre iyi uyum sağlayamayıp, zihinsel dengesini yitiren ve depresyona yakın belirtiler gösteren yabancıları tanımlamak için kullanılan psikiyatrik bir terimdir.
  • Bunu tanımlamak zor.

Diğer dillerde Tanımlamak anlamı nedir?

İngilizce'de Tanımlamak ne demek? : v. define, describe, portray, characterize, be descriptive of, designate, diagnose, illustrate, qualify

Fransızca'da Tanımlamak : définir

Almanca'da Tanımlamak : v. bestimmen, bezeichnen, definieren

Rusça'da Tanımlamak : v. характеризовать, охарактеризовать