Tanıtma nedir, Tanıtma ne demek

"Tanıtma" ile ilgili cümle

  • "Bu bir avuç insandan hemen hiçbiri, bugün tanıtma alanında çalışmamaktadır." - T. Halman

Bilimsel terim anlamı:

Bir araştırıcının bağlı olduğu kurumu ve araştırmanın amacını belirterek kendisini sunması,

Karşılaşmadan önce yumrukoyuncularının milliyetinin, köşesinin, ağırlık sınıfının adı ve soyadı ile tanıtılması.

Bir oyun, kitap ve benzeri için yazılan, eleştirel nitelikler taşıyan kısa oylumlu yazı.

İngilizce'de Tanıtma ne demek? Tanıtma ingilizcesi nedir?:

introducing, introduction, represent

Fransızca'da Tanıtma ne demek?:

revue

Tanıtma kısaca anlamı, tanımı:

Tanıtma adı : Tanıtımı ayrıntılı bir biçimde sağlayan, ilgi çekici, kısa ad, jenerik.

Tanıtma filmi : Bir sinemada bir sonraki programı veya filmi tanıtmak için filmden önce gösterilen örnek parçalar, fragman.

Tanıtma kartı : Kimlik.

Tanıtma yazısı : Bir filmde emeği geçen yapımcı, yönetmen, oyuncu vb.nin adlarını, filmin yapımıyla ilgili bilgileri içine alan, filmin başında veya sonunda bulunan liste, jenerik. Kitap, dergi, film vb. eserlerin özelliklerini genel çizgileriyle anlatan yazı.

Tanıt : Tanıtlamaya yarayan belge veya herhangi bir şey, beyyine, hüccet. Öne sürülen bir şeyin doğruluğunu göstermede izlenen düşünce süreci.

 

Tanıtmacı : Tanıtma işiyle görevli kimse, takdimci.

Tanıtmacılık : Tanıtmacının işi, takdimcilik.

Tanıtmak : Bir kimsenin veya bir şeyin tanınmasını sağlamak. Bir kişinin kim olduğunu başkasına bildirmek, tanıştırmak, takdim etmek, prezante etmek.

Tanıtmalık : İlaçların bileşimi, yan etkileri vb. ile nasıl kullanılacağını anlatan bilgileri içeren tanıtma yazısı, tarife, prospektüs.

Takdim : Bir şeyi karşılıksız olarak birine verme, sunma. Öne alma, önceye alma. Tanıtma, tanıştırma.

Prezantasyon : Tanıtma.

Tanıtma haritası : (coğrafya)

Tanıtma imi : Bir televizyon yayacını öbürlerinden ayırt etmek için kullanılan tanıtma sesi, tanıtma müziği, tanıtma resmi, yayaç adının kısaltması (örnek: TRT). (ABD'de) Federal İletişim Kurulu'nun, çok sayıdaki özel televizyon yayacını birbirinden ayırt etmek için saptadığı ve en azından her yarım saatte bir, oluk sayısıyla birlikte gösterilmesi zorunlu olan kısaltmalar.

Tanıtma müziği : Herhangi bir televizyon yayacının, yayına başlamadan önce çaldığı değişmez ezgi.

Tanıtma resmi : Bir televizyon yayacını tanıtmakta kullanılan, üzerinde genellikle tanıtma imi ve belirtke bulunan resim.

 

Tanıtma sesi : Herhangi bir televizyon yayacının, yayına başlamadan önce gönderdiği değişmez ses (müzik ya da başka bir ses).

Tanıtma yayını : Yeni işçinin işyerleri ve iş arkadaşları hakkında bilgi alabilmesi için hazırlanan tanıtma yayını.

Tanıtma yazısı dipliği : Tanıtma yazısının altında yer alan diplik.

Tanıtma yazısı kartonu : Tanıtma yazısını taşıyan karton.

Tanıtmalı kaynakça : Kaynakçasal kimliğini verdiği yapıtları, içeriği ve konusu ile kimi zaman da üstünde bilgi vererek tanıtan kaynakça.

Tanıtma ile ilgili Cümleler

  • Çevirmenin görevi yabancı bir ülkeden bir yazarı tanıtmak değil, ancak kendi dilinde onun için bir anıt inşa etmektir.
  • Kendimizi tanıtmalıyız.
  • Kendini bir başkan gibi tanıtmalısın.
  • "Tak tak, evde kimse var mı?" "Defol git!" "Seni duyamıyorum." "Tamam, ne var" "Kendimi tanıtmama izin ver.Ben Geronimo Stilton." "Ne istiyorsun?" "Ekselansları, Krallığınızdan geçmeme izin verin böylece ben-" "Reddedildi." "Ama-" "Eğer gerçek bir savaşçı değilsen." "İnan bana şövalye değilim." "Öyleyse hiç kılıcın yok? "Bir tane bile yok." " Şövalye değilim." "Triforce parçası için ne diyeceksin?" "Şövalye değilim!" "Web sitende bulduğum bu resimde bir şövalyeye benziyorsun." "Şövalye değilim!" "Hadi defol git." "Ama... Tamam."
  • Baş konuşmacıyı tanıtmak zorunda kalacağımı bilmiyordum.
  • Bazı arkadaşlarımı tanıtmak istiyorum.
  • Bay ve bayan garsonların ilk isimlerini kullanarak kendilerini tanıtması gelenekseldir.

Diğer dillerde Tanıtma anlamı nedir?

İngilizce'de Tanıtma ne demek? : n. introduction, presentation, promotion, familiarization, lead in, publicity, recognition

Fransızca'da Tanıtma : publicité [la]

Almanca'da Tanıtma : n. Einbeziehung, Einführung, Information, Vorstellung

Rusça'da Tanıtma : n. представление (N), рекомендация (F), презентация (F), аннотация (F), проспект (M), ознакомление (N), позывной (M)