Tanıtmak nedir, Tanıtmak ne demek

  • Bir kimsenin veya bir şeyin tanınmasını sağlamak
  • Bir kişinin kim olduğunu başkasına bildirmek, tanıştırmak, takdim etmek, prezante etmek.

"Tanıtmak" ile ilgili cümleler

  • "Bizim eve sığınmış, terbiyeli bir kadıncağız diye tanıtmıştım." - O. C. Kaygılı

Tanıtmak anlamı, kısaca tanımı:

Tanıtma : Tanıtmak işi, takdim, prezantasyon.

Tanıt : Tanıtlamaya yarayan belge veya herhangi bir şey, beyyine, hüccet. Öne sürülen bir şeyin doğruluğunu göstermede izlenen düşünce süreci.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Tanınma : Tanınmak işi.

Sağlamak : Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek. Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. Elde etmek, sahip olmak. Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek.

Kişi : Eş, koca. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs. Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse. Erkek. Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer.

Başkası : Diğer bir kişi, herhangi bir kimse, diğeri, ötekisi.

Bildirmek : Anlatmak, ifade etmek. Herhangi bir konuda bilgi vermek. Herhangi bir şeyi haber vermek.

Tanıştırmak : Birbirini tanımayanların tanışmasını sağlamak, tanıtmak, takdim etmek.

Tanıtmak ile ilgili Cümleler

 
  • Asgari ücreti tanıtmaktan yana mısınız?
  • Ben sizi eşime tanıtmak istiyorum.
  • Ailemi size tanıtmak için geliyoruz.
  • Baş konuşmacıyı tanıtmak zorunda kalacağımı bilmiyordum.
  • Çevirmenin görevi yabancı bir ülkeden bir yazarı tanıtmak değil, ancak kendi dilinde onun için bir anıt inşa etmektir.
  • Kendimi tanıtmak için sürücü belgemi kullandım.
  • Bazı arkadaşlarımı tanıtmak istiyorum.

Diğer dillerde Tanıtmak anlamı nedir?

İngilizce'de Tanıtmak ne demek? : v. introduce, present, acquaint, familiarize, hold out

Fransızca'da Tanıtmak : lancer, faire connaître

Almanca'da Tanıtmak : v. vorstellen

Rusça'da Tanıtmak : v. знакомить, ознакомлять, представлять, рекомендовать, аттестовать, презентовать, приобщать, познакомить, ознакомить, представить, приобщить