Tansiyon aleti nedir, Tansiyon aleti ne demek

  • Ölçümün yapıldığı andaki kan basıncı değerlerini gösteren alet

Tansiyon aleti hakkında bilgiler

Tansiyon aleti ya da kan basıncı ölçer, kan basıncının ölçülmesine yarayan bir araçtır. Üç tipi vardır. Bunlar civalı, havalı ve elektroniktir. Havalı tipleri bir stetoskop ile birlikte kullanılır.

Dijital tansiyon aleti ölçümü otomatik yapar. Bu tiplerde kullanılırken stetoskop gereksinimi yoktur. Kolun üst kısmından ya da çoğunlukla bilek kısmından ölçüm yapan tipleri vardır.

Bu tipteki ölçerler özellikle ev kullanımı için idealdirler. Kullanmak için çok özel bir bilgi ve deneyim gerektirmezler. Bir diğer güzel özellikleri ise bir çoğunda bulunan bir özellik olan hafızalı olmaları ve daha önceki ölçüm değerlerini takip olanağı sağlamalarıdır.

Kullanımı basittir ve kullanım kılavuzu satın aldığınız alet ile birlikte verilmektedir. Bir açma kapama düğmesi ve önceki ölçüm değerlerini gösteren hafıza düğmeleri vardır. Ölçümü kolun üstünden ya da bilekten yaparken aletin, ölçümü yapılmış olan kişinin kalp hizasında tutulması gerekmektedir.

Tansiyon aleti anlamı, kısaca tanımı:

Ölçü : Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan. Bu değerlendirmede kullanılan birim, ölçme birimi. Değer, itibar. Bir şiirdeki dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşu, vezin. Bir ezginin eşit bölümlere ayrılışı. Aşırı olmama, ılımlı, uygun olma durumu. Ölçme sonucu bulunan rakam. Belirlenmiş boyut. Ölçüt.

 

Basın : Gazete, dergi gibi belirli zamanlarda çıkan yazılı yayınların bütünü, matbuat. Bu tür iş yerlerinde görevli kimselerin tümü.

Değer : Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı. Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, bedel, kıymet, paha, valör. Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü. Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet. Üstün nitelik, meziyet, kıymet. Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey. Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse.

Gösteren : Gösterilenle birleşerek göstergeyi oluşturan ses veya sesler bütünü.

Alet : Bir el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne. Bir makineyi oluşturan ve işlemesine yardım eden parçalardan her biri. Maşa. Bir sanatı yapmaya, uygulamaya yarayan özel araç.

Tansiyon : Gerilim. Kan basıncı.

Ölçer : Ateşi karıştıracak demir kol.

Araç : Kastamonu iline bağlı ilçelerden biri. Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta. Taşıt. Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta gücünden yararlanılan nesne.

Havalı : Kibirli, çalımlı, gururlu. Herhangi bir nitelikte havası olan. Göz alıcı, çekici, albenisi olan. İyi, temiz hava alan, havadar. Sıkıştırılmış hava ile çalışan (alet vb.). Bir işi gereğince benimsemeyen, önemsemeyen.

 

Elektronik : Elektron temeline dayanan, elektronla ilgili. Serbest elektronların etkisiyle oluşan olayları inceleyen bilim dalı.

Birlik : Bağlılık, benzerlik, bağlantı, vahdet. Tek, bir olma durumu, vahdaniyet. Konunun bir ana düşünce çevresinde toplanması. Bir arada olma durumu, vahdet. Bir taneden oluşmuş, bir tane alabilen. Bölük, tabur, alay vb. bir bütün sayılan topluluk. Bölünmezliği içeren yalın bütün. Belli bir topluluğun yararlarını korumak için kurulmuş dernek. En büyük değerdeki nota, dört dörtlük.

Dijital : Verileri bir ekran üzerinde elektronik olarak gösteren. Verilerin bir ekran üzerinde elektronik olarak gösterilmesi. Sayısal.

Otomat : Sıcak su verecek biçimde hazırlanmış, hava gazı ocaklı cihaz. Canlı bir varlığın yapabileceği bazı işleri yapan mekanik veya elektrikli araç. Yapılarda, merdivenleri aydınlatacak biçimde düzenlenmiş elektrik düzeneği.