Taraflı nedir, Taraflı ne demek

Taraflı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

Taraflı kısaca anlamı, tanımı:

Çok taraflı : Çok yönlü.

Tek taraflı : Tek bakış açısı olan, tek yanlı, tek yönlü. Bir yanı, tarafı olan.

Taraf : İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri. Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri. Bir şeyin belli bölümü, kısmı. Yöre, yer. Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi. Yön, yan, doğrultu.

Taraflılık : Yandaşlık.

Çok taraflılık : Çok yönlülük.

O taraflı olmamak : Konuyla ilgisi yokmuş gibi davranmak.

Tek taraflılık : Tek taraflı olma durumu.

Yöre : Bir bölgenin belli bir yer ve çevresini kapsayan sınırlı bölümü, havali, mahal, civar. Değirmenlerde, taşla kasnak arasında kalan ve hayvan yemi olarak kullanılan un.

Yandaş : Birinden yana olan veya bir düşünceye, bir isteğe katılan, onu destekleyen kimse, yanlı, taraflı, taraftar.

Yanı : "Sözün kısası, doğrusu" anlamlarında bir söz. "Demek oluyor ki" anlamlarında bir söz.

Ve : Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı, okunuşu. İki kelime veya iki cümle arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu anlatan söz.

Herhangi : Belli olmayan, özellikleri iyice bilinmeyen, rastgele.

 

Bir : Ancak, yalnız. Bu sayı kadar olan. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Eş, aynı, bir boyda. Beraber. Sadece. Sayıların ilki. Bir kez. Tek. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Aynı, benzer. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı.

Taraflı ile ilgili Cümleler

  • Çok taraflı ticaret müzakereleri ithalat kotaları üzerinde şapa oturdu.
  • Kafan tek taraflı çalışıyor.
  • Hanuka bayramı sırasında dört taraflı dönen top ile oynamak gelenekseldir.
  • Bütün TV haberleri taraflıdır.
  • Tarafsızlık bile taraflıdır.
  • Özgürlük; bir başkasının özgürlüğüne zarar veriyorsa bu noktada güvenlik güçleri devreye girmeli fakat hükûmetlerin insanları kalıplaştırmaya, onların düşüncelerini taraflı olarak şekillendirmeye ve hükûmetlerin isteği doğrultusunda hizaya sokmaya hakkı var mı ve bu durum sence mantıklı mı?
  • Bu taraflı görünüyor.

Diğer dillerde Taraflı anlamı nedir?

İngilizce'de Taraflı ne demek? : adj. sided, partial, partisan, tendentious, unfair, colored, coloured [Brit.], biased, biassed, interested, one sided, one way, prejudiced, warped

Fransızca'da Taraflı : tendancieux/euse

Almanca'da Taraflı : n. Befürworter

Rusça'da Taraflı : n. сторонник (M), адепт (M), болельщик (M), уроженец (M)